ČEZ pomáhá obcím šetřit energie, vysazuje stromy a investuje do ekologických technologií

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sedm milionů stromů v České republice má na pomyslné visačce napsáno ČEZ. Tolik jich totiž společnost za posledních osm let stihla vysázet. Do další desetiletky vstupuje s ještě ambicióznějším plánem výsadby až milion stromů ročně. V právě vydané zprávě o udržitelném rozvoji představuje Skupina ČEZ své aktivity za rok 2018 i výhledy do budoucna.

V souhrnné zprávě mapuje desítky aktivit, jako je například snižování emisí i spotřeby vody, zavádění inovativních technologií a služeb, investice do výzkumu, podpora regionů, či péče o zákazníky i zaměstnance.

„Na českém trhu jsme byli jedni z prvních, kdo se přihlásil ke společenské odpovědnosti. Postupem času jsme přešli k širšímu a komplexnějšímu konceptu udržitelného rozvoje a dnes opět prošlapáváme v této oblasti cestu dalším subjektům,“ uvádí Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a leader udržitelného rozvoje Skupiny. „Věříme, že být velkou firmou znamená mít i větší díl zodpovědnosti – vůči lidem, krajině, životnímu prostředí, zaměstnancům i regionům, v nichž fungujeme. Proto principy udržitelnosti postupně rozšiřujeme i do dalších oblastí našeho působení,“ dodává.

Jednou z nejsledovanějších oblastí v rámci udržitelného rozvoje jsou emise. V roce 2018 Skupina ČEZ snížila svou emisní intenzitu CO2 na vyrobenou elektřinu o 3,9 %. Přímé emise z výroby elektřiny a tepla klesly o více než 15 740 tun. Ke snížení měrných emisí došlo rovněž u SO2 (o 6,5 %) a NOx (o 4 %). Skupině se rovněž daří snižovat spotřebu vody odebrané z povrchových i podzemních vod.

Odpovědné podnikání hraje v posuzování hodnoty společností čím dál důležitější roli. Zabývají se jím akcionáři, finanční investoři, obchodní partneři i široká veřejnost. Kromě tradičních hospodářských výsledků tak čím dál více firem reportuje i plnění aktivit a cílů v rámci udržitelnosti. Do v pořadí již třetí zprávy o udržitelném rozvoji podle mezinárodní metodiky GRI přispělo 179 společností v rámci Skupiny z České republiky i ze zahraničí.

Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2018 si můžete pročíst ZDE.

 

(PR článek)

Foto: archiv ČEZ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!