Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ilias a Odyssea, to jsou dva hrdinské eposy z dob starého Řecka, jež pojednávají o obléhání Tróje a putování krále Odyssea. Jako autor je uváděn básník Homér.

O Homérově životě se toho příliš neví. Podle pověstí byl negramotný a „slepý“, nicméně o rozsahu jeho postižení ani o tom, kdy je získal, se neví vůbec nic. Ba co víc, literární teoretici zabývající se starým Řeckem dokonce zpochybňují jeho existenci.

Není to však z toho důvodu, že by zpochybňovali schopnost negramotného člověka se zrakovým postižením vymyslet tyto eposy. Je to proto, že o Homérovi neexistují spolehlivé historické záznamy. Stejně tak je dobře možné, že Homér existoval, nicméně byl jiný, než jak ho líčí pověsti. (Podobně existují záznamy o Ježíši z území Izraele, který prováděl kázání, nicméně bližší podrobnosti o jeho životě nebyly v písemných pramenech nalezeny.)

Podle starořeckého historika Hérodota žil Homér v době ne starší než 400 let od něj, což by znamenalo, že nemohl žít před rokem 850 př. n. l. Pravděpodobně prožil život v Iónii, oblasti Malé Asie, která dnes patří Turecku. Pověsti udávají jako místo narození ostrov Chios, který patří Řecku a nachází se blízko tureckého pobřeží.

Ovšem bez ohledu na to, jestli Homér existoval, případně jaký ve skutečnosti byl, se Ilias a Odyssea řadí mezi nejvýznamnější díla evropského kulturního dědictví, jak uvádí encyklopedie Britannica. Oba eposy totiž tvořily stěžejní kánon vzdělávání ve starověkém Řecku a dokonce ovlivnily římského autora Vergilia. V mnohem pozdější době inspirovaly například irského spisovatele Jamese Joyce, který napsal roku 1922 dílo Odysseus, jehož dějství se nápadně Odysseji podobá, nicméně se odehrává v Dublinu.

Foto: Jean Auguste Dominique Ingres / Public domain / Wikimedia Commons

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Ivana Recmanová

Ivana Recmanová

Pracuji v Reveniu jako redaktorka a zároveň působím na volné noze jako překladatelka, lektorka a mediální poradkyně. V letech 2018 - 2020 jsem byla členkou Poradního orgánu pro monitorování práv osob se zdravotním postižením zřízeném při úřadu veřejného ochránce práv. V minulosti jsem publikovala například v Deníku Referendum, Mladé frontě DNES, Alarmu nebo Novém prostoru. Jsem diagnostikovaná autistka. Ve volném čase se věnuji psaní poezie, cestování, hudbě a dobrovolnické činnosti pro Trans*parent a Amnesty International.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!