Výzva multioborového panelu vědců: Nezlehčujte situaci

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Za účasti infektologa, epidemiologa a datových vědců pod záštitou rektora ČVUT vznikla výzva #ZachraňmeČesko, v níž upozorňují, že zářijová opatření proti pandemii koronaviru nefungovala nebo nebyla dodržována správně. Přetížení zdravotnického systému je nevyhnutelné. Vědci proto vyzývají obyvatele k dobrovolnému dodržování sady základních opatření.

Objevují se rekordní čísla nově hospitalizovaných, od začátku září nárůst nemoci covid-19 kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. To znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo nebyla dodržována tak, aby fungovala.

Vědci se proto spojili, aby důrazně upozornili na nadcházející riziko. Několik nezávislých předpovědí a modelů ukazuje následující:

 • Téměř jistě se blíží přetížení zdravotního systému, u malých nemocnic v horizontu dní, u velkých v horizontu týdnů. Jako důsledek bude omezena i standardní zdravotní péče.
 • Pokud nedojde k dramatické změně chování, může mít epidemie 5000 až 15 000 obětí do konce roku (nad rámec dlouhodobého průměru).
 • Je velké riziko, že Česká republika bude následovat italský či newyorský scénář, lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane péči a kdo ne.

Apelují proto na obyvatele:

 1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
 2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností, nebo kusem látky.
 3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).
 4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu s osudem našich blízkých.

Z mnoha analýz a studií je zřejmé, že kombinace bodů 1) a 2) je pro potlačení epidemie nejúčinnější.

Podepsáni:

 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc, rektor ČVUT, částicový fyzik
 • MUDr. Petr Smejkal, infektolog a hlavní epidemiolog IKEM Praha
 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, biochemik
 • doc. Jakub Steiner, Ph.D., ekonom v Centru pro teoretická studia UK a AV, na Cerge-Ei, a na Edinburské univerzitě
 • Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc, vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR
 • Ing. Petr Ludwig, datový vědec, specializace modelování a simulace komplexních systémů
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult., jaderná inženýrka

Zdroj: www.zachranmecesko.cz
Foto: Pixabay, zachranmecesko.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!