Část sociálních služeb stojí, zakázány jsou návštěvy i vycházky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vláda, která se snaží zabránit šíření nákazy onemocnění Covid-19, zakázala během trvání stavu nouze vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Již 9. března přitom kabinet zakázal v domovech seniorů návštěvy.

Nově se též zjednoduší administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.

Cíl: ochránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb

Protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – zejména senioři a zdravotně postižení lidé –, schválila vláda zákaz vycházení mimo objekty či areály vybraných sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem.

Uzavření některých sociálních služeb

Od pondělka také platí dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb.

Týká se to týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením a také sociálně terapeutických dílen.

V těchto typech zařízení dochází k vysoké fluktuaci klientů, což extrémně zvyšuje riziko šíření nákazy.

Administrativní zjednodušení

Kabinet také odstranil povinnost mít podle zákona o sociálních službách jasně definovanou smlouvu. Po dobu trvání nouzového stavu tedy není například nutné smlouvu uzavírat písemně.

Toto opatření má zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně jim umožnit, aby se zaměřily na poskytování základních činností, jako je rozvoz potravin, ubytování či osobní hygiena.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude poskytovatele sociálních služeb detailně informovat prostřednictvím krajů a střešních organizací.


Kabinet se v pondělí 16. března zabýval opatřeními v péči o seniory

  • Vláda doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domov, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči.
  • Kabinet schválil krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb.
  • Členové vlády zároveň nařizují poskytovatelům sociálních služeb, aby od 18. března 2020 byla po dobu trvání nouzového stavu pozastavena činnost například center denních služeb, týdenních stacionářů či nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
  • Text krizového opatření: mpsv.cz/web/cz/-/vlada-schvalila-krizove-opatreni-s-cilem-ochranit-zdravi-klientu-a-zamestnancu-socialnich-sluzeb

Nouzový stav

Vláda vyhlásila v České republice kvůli koronaviru nouzový stav ve čtvrtek 12. března. Nouzový stav má platit po dobu 30 dnů.

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí:
mpsv.cz

Stránky Ministerstva zdravotnictví o koronaviru:
koronavirus.mzcr.cz

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!