Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mimořádná vládní opatření, na jejichž základě bylo možné čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských či dětských zařízení, skončila 30. června. Nyní tak lze ošetřovné opět čerpat pouze na dítě mladší 10 let, pokud je škola či školka uzavřena z nepředvídaných důvodů (havárie, epidemie aj.). Nárok na ně má i zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

Ošetřovné lze znovu čerpat pouze po splnění následujících zákonných podmínek, jako tomu bylo před mimořádnými vládními opatřeními.

  • Je poskytováno 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů, pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku.
  • Jeho výše se počítá od prvního kalendářního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka či přímého příbuzného, ošetřovaný člen však musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí, pokud rodič ošetřuje nebo pečuje o dítě mladší 10 let).
  • Zaměstnanci ošetřovné náleží také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla. Během letních měsíců jsou však školy i školky běžně po část prázdnin či celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covid-19. V těchto případech nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě není. Ovšem v případě, že bude kvůli nepředvídané události uzavřena náhradní mateřská škola, u které je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.

Ošetřující osoba má nemocenské pojištění.

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje lékař osoby, jež onemocněla. Zaměstnanec jeho rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) předá zaměstnavateli, který podklady pro výplatu dávky postoupí příslušné OSSZ. Tím je žádost o ošetřovné podána.

Zdroj: www.cssz.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!