Inspirante

Kristýna Baumová

V neziskové organizaci Magdaléna otevírám s žáky a jejich učiteli preventivní témata, ať už ve škole nebo v přírodě na adaptačním kurzu. Baví mě upřímnost a otevřenost dospívajících a to, že dialog na stejné téma s různými lidmi nebude nikdy stejný. Ve volném čase si užívám rozmanitost a pohyb, ráda tančím, potkávám se s blízkými a hraji hry všeho druhu. Ráda si přečtu knížku, podívám se na film. Zajímají mě vztahy mezi lidmi a to, jak být sama se sebou spokojená. Mám i pár klientů v terapii.
Magdaléna vchod

Kdo jsme bez dětí aneb lektoři primární prevence v době karantény

Pro nás, lektory primární prevence, začala karanténa už první týden v březnu. Tehdy se nám sešlo pár telefonátů škol, které raději ve světle informací z médií odkládaly smluvené programy do doby, než se vyjasní, v jak závažné situaci se nacházíme. Tehdy jsme jejich rozhodnutí respektovali, zároveň přemýšleli, zda je to opravdu nutné. O pár dní později byly školy zavřeny nařízením vlády a bylo jasné, že intuice některých ředitelů

Více »

INSPIRANTE doporučuje