Štěstí

Pohlazení od psycholožky Dnes bych začala větami, s nimiž se v poslední době setkávám často. „Ty to všechno tak skvěle zvládáš… Máš po třetí chemoterapii, celkově

Více »

Navigace k úspěchu

Pohlazení od psycholožky Když se do té doby zdravý člověk přesune do škatulky nemocných nebo těch s diagnózou, bývá to mnohdy šok, protože se to stane

Více »

Bezpečí

Pohlazení od psycholožky Žijete si svůj život a postupně si plníte své sny. Každý vlastním tempem, více, či méně úspěšně. Mnoho lidí si nedělá pravidelnou revizi

Více »

Zdraví

Pohlazení od psycholožky Světová zdravotnická organizace je nejprve definovala jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady. Zdraví se

Více »

Jaké otázky si mám tedy klást?

Pohlazení od psycholožky Ne vše pozitivní je vždy pozitivní. Avšak na pozitivní se musí s pozitivitou. Negativita nemá u pozitivity šanci uspět. Trošku paradoxní, ale to je

Více »