Výstava přibližuje život a vzdělávání zrakově postižených

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Technické muzeum v Brně otevřelo novou výstavu s názvem Jsme tu s vámi již 20 let, která přibližuje život a vzdělávání lidí se zrakovým postižením. Výstava je také připomenutím dvacetileté existence jak stálé expozice muzea Kultura nevidomých, tak společnosti TyfloCentrum Brno, jež výstavu spolupořádá. Výstava potrvá do konce roku.

Co propojuje expozici Kultura nevidomých, Oddělení dokumentace slepecké historie, které působí v Technickém muzeu, a společnost TyfloCentrum Brno? Společné výročí 20 let existence. I z těchto důvodů spojilo brněnské muzeum a TyfloCentrum Brno síly a společně prezentují svou práci právě v rámci výstavy s názvem Jsme tu s vámi již 20 let.

„Návštěvníci uvidí například první mluvící počítač pro nevidomé, Pichtův psací stroj pro stenotypisty, ale také sousoší od nevidomé umělkyně Boženy Vavrekové-Přikrylové,“ přibližuje kurátorka výstavy Eliška Hluší. „Ojedinělým exponátem je i edukační hračka pro nevidomé z dílny mladých českých designérů. Práce svých klientů představí i umělecká dílna HapAteliér, která je součástí společnosti TyfloCentrum Brno.“

Komorní výstava mapuje dvacet let historie, kdy byl sbírkový fond Slepeckého muzea v Brně předán Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR do Technického muzea v Brně. Roku 2000 bylo Slepecké muzeum v Brně včleněno do jeho struktury jako čtvrté samostatné oddělení – Oddělení slepecké dokumentace, jehož součástí je vlastní kancelář, samostatný depozitář a především stálá expozice Kultura nevidomých.

Rok 2000 byl zlomový nejen pro Slepecké muzeum. Vznikla také obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, jež od svého zakladatele, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, přebírá realizaci řady budovaných sociálních služeb. Vznik samostatné regionální organizace poskytující sociální služby umožnil jejich rozvoj především v Brně, ale i v celém Jihomoravském kraji.

Zdroj: centrumnews.cztechnicalmuseum.czhelpnet.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!