Fond podpoří službu pro rodiny dětí se závažnými problémy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Abakus, nadační fond zakladatelů Avastu, nabízí prostředky ve výši až 25 milionů korun na rozvoj odlehčovací služby homesharing.

Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé technologické společnosti Avast, a jejich rodiny na konci loňského roku založili nadační fond Abakus. Cílem je podporovat nástroje pro řešení významných a často podceňovaných společenských témat v Česku. Do své první grantové výzvy zve Abakus organizace, které chtějí rozvíjet homesharing, odlehčovací službu zapojující do péče o děti se zdravotním znevýhodněním hostitelské rodiny.

Homesharing je příkladem nástroje úspěšně uvedeného do praxe, jeho rozvoj odpovídá na reálné potřeby rodin. Abakus si loni nechal zpracovat rozsáhlý výzkum, z něhož mimo jiné vyplynulo, že pro více než 60 % rodin dětí se zdravotním znevýhodněním nejsou dostupné odlehčovací služby. V důsledku krize se deficit jen prohloubí. „Homesharing je u nás novinkou, ačkoli ve světě patří mezi osvědčené služby. Rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním nabízí možnost sdílet péči v přirozeném prostředí a získat prostor k odpočinku. Pečující z hostitelských rodin zase dostávají příležitost smysluplně trávit čas. Navazujeme na pilotní fázi a vzniklou metodiku chceme testovat v dalších organizacích. Cílem výzvy je najít partnery, kteří se budou podílet na rozvoji a systémovém ukotvení homesharingu,“ vysvětluje Kateřina Kotasová, programová manažerka Abakusu. Každý uchazeč o grant může získat až 3 miliony korun a zároveň přístup k dvouletému vzdělávacímu programu, jejž koordinují expertní organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Výzva nabízí nejen značné finanční zdroje, ale i přístup k metodice, datům a kontaktům. Umožní podpořeným spojit se s odborníky, dalšími partnery i mezi sebou navzájem, rozvíjet svoje specializace a zviditelňovat důležitá témata, kterými se zabývají. „Abakus staví na základech desetiletého působení Nadačního fondu Avast, ale přichází s novým pohledem. Abstraktní koncept chytrého nástroje nám pomáhá vybrat a podpořit konkrétní projekty, které řeší skutečné problémy. Věříme, že Abakus svou prací bude neustále potvrzovat, že chytrý nástroj nemusí být frází,“ předesílá Pavel Baudiš, jeden ze zakladatelů Abakusu a spoluzakladatel Avastu.

Kromě pomoci rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním se Abakus zaměří zejména na podporu péče o lidi na konci života a rozvoj řady vzdělávacích projektů. Pro letošek připravuje ještě výzvu zacílenou na paliativní péči, která opět nabídne kombinaci peněžní a metodické podpory. „Soustředíme se na nelehká společenská témata, která stojí na okraji zájmu, a chceme jim věnovat dlouhodobou pozornost. Hledáme účinná řešení, to však neznamená snadná nebo rychlá,“ doplňuje Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Abakusu. Abakus mezi své stávající partnery i nové grantisty letos plánuje rozdělit 70 milionů korun. 

O grantové výzvě
Cílem výzvy je podpořit organizace, které rozšíří komunitní sdílení péče homesharing do dalších regionů a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. Zapojeným organizacím nabízí finanční podporu až 3 miliony korun, ucelený doprovodný vzdělávací program a individuální mentoring. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum. Do výzvy je možné se hlásit do 29. dubna 2021.

Co je homesharing?
Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti tzv. hostitele. Hostitel pečuje po určitou dobu o dítě/dospělého stejně jako o člena své rodiny.

Abakus: zleva Eduard Kučera, Milada Kučerová, Jarmila Baudišová, Pavel Baudiš.

Zdroj: www.abakus.cz
Foto: Abakus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!