Dlouhodobě se starají o někoho z blízkých v domácím prostředí – ať už jde o rodiče v seniorském věku, handicapovaného potomka či chronicky nemocného partnera. Často je péče tak časově náročná, že se pro ně stává neplacenou prací na plný úvazek. Mnozí tak nemají možnost se profesně realizovat, věnovat se koníčkům, často nemají čas ani na relaxaci, natož na dovolenou. Řeč je o neformálních pečujících, kterých je v Česku podle kvalifikovaných odhadů více než jeden milion. Právě na ně myslí Den pečujících, kterým byla neděle 2. října.

„Pečující jsou přitom pro většinu společnosti neviditelní, protože jejich práce probíhá za zdmi vlastních domovů a pozornosti se dostává spíše pečovaným. Zaslouží si však uznání a podporu, proto vznikl Den pečujících, který si letos připomínáme již počtvrté,“ vysvětluje Martina Chmelová, vedoucí psychoterapeutka neziskové organizace Alfa Human Service. Ta poskytuje psychoterapuetické poradenství (individuální i skupinové), koučování v osobním i profesním životě a výchovné poradenství.

Mezi dlouhodobě pečující patří také Jitka Reineltová. „Mému synovi byla tři měsíce po narození diagnostikována Duchennova svalová dystrofie. Tato nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Pacienti nemají po narození příznaky, ty nastupují plíživě přibližně od dvou let věku. Začínají jako potíže s chůzí, po čase vyžadují usednutí na vozík a postupně také stále intenzivnější péči. Onemocnění je progresivní, takže je psychicky náročné žít jako rodič s vědomím, jak se bude vyvíjet,“ vysvětluje Jitka, která také vede pacientskou organizaci Parent project, podporující rodiny dětí s tímto onemocněním. Dodává, že je důležitá nejen kvalita života dětí, ale také jejich blízkých, poskytujících psychicky náročnou péči: „Psychoterapie má v podpoře pečujících nezastupitelnou roli.” 

Péče o sebe je součástí péče o druhé

Dostupná psychologická a sociální podpora v České republice existuje také pro ty pečující, kteří nejsou členy žádné pacientské organizace. Čtyři z pěti pečujících však žádnou z podpůrných služeb nevyužívají, jak vyplynulo z reprezentativního průzkumu společnosti ResSOLUTION Group (září 2022). „Důvody mohou být různé. Někteří pečující o dostupných možnostech jednoduše nevědí, případně jsou natolik zaneprázdnění péčí o blízkého, že nemají kapacitu se informovat. Někdy hrají roli i psychologické faktory, například to, že člověk není zvyklý si říkat o pomoc a myslí si, že jde o projev slabosti nebo selhání. Ale opak je pravdou, protože péče o sebe sama je nedílnou součástí péče o druhé. Jen pokud obnovujeme svoji energii, můžeme ji následně věnovat péči o ty, kdo se bez ní neobejdou,“ vysvětluje Chmelová.

„​​V centru pozornosti Alfa Human Service stojí pečující. Klademe důraz na komplexní pochopení potřeb celé rodiny. Pokud pečujete o někoho z blízkých a začínáte cítit známky psychického vyčerpání, nečekejte, až se vaše potíže prohloubí a domluvte si u nás konzultaci. Úkolem naší organizace je také působit preventivně proti vyhoření pečujících a psychoterapie k tomu poskytuje vynikající možnosti,“ dodává. Vhodným zdrojem informací je rovněž sborník Neformální péče v teorii a praxi, v němž pečující najdou také příběhy konkrétních lidí, z nichž mohou čerpat inspiraci. Příručka je vhodná i pro zřizovatele a provozovatele služeb nebo politiky, kteří rozhodují o financování služeb.

Pečující si zaslouží pozornost a uznání

„Neformální pečující si zaslouží poděkování za svoji práci, proto letos už počtvrté slavíme 2. října Den pečujících. Mám radost, že se k němu přidávají různé organizace po celé republice a společně tak vyjadřujeme, jak si práce pečujících vážíme,“ popisuje Chmelová. Hlavní aktivitou je každý rok kampaň CHRPA #Děkujemepečujícím. Tato květina byla zvolena symbolem pečujících, protože se jim velmi podobá. Skromně nás těší krásou svých květů u cest, ale i v zahradách. Tam, kde je o ni pečováno, je silná a kvete déle.

„Každoročně startuje kampaň už v létě, kdy začínáme sbírat fotografie chrp, abychom je 2. října mohli pečujícím virtuálně předat ve formě krásné koláže. Přispět svou fotografií mohl každý e-mailem nebo sdílením na sociálních sítích pod hashtagy #chrpapecujicim a #dekujemepecujicim. Letos však můžete pečujícím poděkovat i finančním příspěvkem na psychoterapie ve sbírce, která 2. října odstartovala na www.znesnaze21.cz. Za podporu kampaně patří také velký dík České televizi, která v iVysílání celé září vysílala náš spot,“ říká Petra Adámková, manažerka komunikace Alfa Human Service.

Kromě poděkování pečujícím je cílem kampaně také upozornit na to, jak je jejich práce důležitá pro český sociální a zdravotnický systém. „Domácí péče je mnohonásobně levnější než ústavní. Statistiky uvádějí, že poměr finanční náročnosti se pohybuje zhruba 1:2,5 – tedy domácí péče zhruba 15–17 tis. versus ústavní cca 35–40 tisíc korun měsíčně. V současnosti však pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků dělají svou práci bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Definice neformálních pečujících není dosud legislativně ukotvena. Se stárnutím naší populace bude neformálních pečujících neustále přibývat a s tím poroste potřeba vytvářet kvalitní podpůrný systém,“ dodává Chmelová.

Zdroj: www.addicts.cz

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!