Nově je k dispozici pro všechny pomáhající odborníky v oblasti onkologie brožura s psychosociálními tématy. Jde o druhé revidované a doplněné vydání s názvem „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“. Správnou informací a odkazem mohou lékaři, sestry, ale i další odborníci výrazně přispět k péči o nemocné a zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných během léčby a po ní. Pomoc je při návratu do života a do práce důležitá!

Systém onkologické léčby je propracován v podobě doporučených postupů v Modré knize, ty ovšem neobsahují systém podpůrné péče, kterou nemocní potřebují. Jde zejména o rehabilitaci a další zdravotní služby, psychologickou podporu, sociální poradenství, podporu od pacientských organizací atd. Nutriční podporu obsahuje, ale zejména z pohledu malnutrice, ne z pohledu změny stravovacích návyků.

„Onkologická pracoviště pacienta po ukončení akutní onkologické léčby sledují a kontrolují, případně řeší věci související přímo s léčbou. Dlouhodobě nemají dostatečnou kapacitu pro pacienty na poli informovanosti a rozhovoru s nimi a na široké a obsáhlé téma podpůrné léčby a návratu do práce a do života není prostor. Praktický lékař má v léčbě onkologicky nemocného často roli řešitele potíží, které má pacient z dřívější doby a s onkologickou léčbou nesouvisí, je často tím, kdo vede pracovní neschopnost nemocného. Zde se dostává do zdravotně sociálního přesahu. Ale udržet informace o novinkách v této oblasti a ještě je individualizovat pro každého člověka je velmi těžké,“ vysvětluje Šárka Slavíková, autorka brožury.

Co konkrétně nabízí brožura za pomoc? Obsahuje charakteristiku systémů a služeb mimo zdravotnictví, ve kterých se onkologicky nemocný a jeho blízcí pohybují, dodává aktuální postupy, užitečné odkazy, kontakty na mnoho organizací a také informace z oblasti sociálního a dávkového systému včetně možností další neformální podpory nemocných. 

Upozorňuje také na rizikové skupiny, jež si zaslouží zvláštní pozornost v oblasti informací a podpory a těmi jsou: osoby s druhou vážnou zdravotní diagnózou, osaměle žijící lidé nebo v konfliktu s rodinou, samoživitelé, osoby pečující o partnera či rodiče, osoby s nižším příjmem či s vysokými závazky, rodina se členem cizincem a osoby žijící ve vzdálené lokalitě se špatnou dostupností. Proti prvnímu vydání je brožura doplněna o větší množství informací pro pacienty s rakovinou plic nebo metastatickým postižením plic. Důvodem je zahájení pilotního programu onkologického screeningu rakoviny plic, kdy se s touto problematikou zdravotníci mohou častěji potkat. Brožura vyšla v červnu, praktičtí lékaři ji dostanou v září 2022 spolu se 7. číslem časopisu Prakticus, další zájemci si o ni mohou napsat na socialni@amelie-zs.cz. A právě v těchto dnech je online a ke stažení.

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Logo amelie
Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ