Volby o něco přístupnější!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin proběhnou volby do krajských zastupitelstev a volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

Pro některé lidi zůstávají volby nepřístupné, proto Ministerstvo vnitra České republiky zapracovalo na přístupnosti informací a samotných hlasovacích lístků pro lidi nejen se zdravotním postižením. Na webu ministerstva vnitra můžete nalézt vzory všech hlasovacích lístků přehledně rozdělených podle volebních krajů nebo volebních okrsků v případě senátních voleb, vše je v přístupném formátu pro lidi se zrakovým postižením. Informační leták, který byl vytvořen jak k volbám do krajských zastupitelstev, tak k volbám do části Senátu, je k dispozici v českém znakovém jazyce a rovněž ve formátu easy to read, což je formát sloužící pro snadné čtení. Veškeré informace jsou uvedeny ve srozumitelné formě. Každý občan, který má volební právo, obdržel do svých poštovních schránek volební sadu obsahující hlasovací lístky. Na první stránce, kde jsou uvedeny informace k průběhu voleb, jsou dva QR kódy, které odkazují na vzory veškerých hlasovacích lístků. Druhý odkazuje na videa, v nichž je přetlumočen do českého znakového jazyka informační leták k volbám se všemi důležitými informacemi. Bohužel se zatím nepodařilo zajistit povinnost tlumočení veškerých předvolebních spotů do českého znakového jazyka a v některých volebních místnostech je stále problém s přístupností, což by se mělo do budoucna změnit. Přináším přehled prokliků na materiály v přístupném formátu.

Veškeré vzory hlasovacích lístků pro krajské volby rozdělené podle krajů naleznete zde:
https://www.mvcr.cz/…spx

Veškeré vzory hlasovacích lístků pro senátní volby rozdělené podle volebních okrsků naleznete zde:
https://www.mvcr.cz/…spx

Informační leták pro krajské volby přetlumočený do českého znakového jazyka naleznete zde:
https://www.mvcr.cz/…spx

Informační leták pro senátní volby přetlumočený do českého znakového jazyka naleznete zde:
https://www.mvcr.cz/…spx

Informační leták pro krajské a senátní volby je rovněž k dispozici ve formátu easy to read (snadné čtení), naleznete jej zde:
https://www.mvcr.cz/…

Doufejme, že následující volby budou ještě přístupnější, ale tohle je správný krok. Díky volbám můžete dosáhnout změny, jděte volit! 

Na obrázku je piktogram ruky vhazující lístek do volební urny a dále piktogramy zrakového, sluchového a intelektového postižení.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!