Žijete v zahraničí a pobíráte český důchod?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Zahraniční důchodci, kteří pobírají český důchod, musí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) dokládat tzv. Potvrzení o žití. Mohou tak činit čtvrtletně, jednou ročně, nebo v jiném časovém intervalu. Podmínky pro zasílání důchodů do zahraničí se liší v závislosti na konkrétní zemi, do níž si osoba nechává důchod posílat. Záleží i na tom, zda pobírá důchod na český, nebo zahraniční účet, nebo si ho nechává posílat bankovním šekem na svou adresu v cizině.

Formulář Potvrzení o žití vyžaduje ČSSZ od důchodců, kteří žijí v zahraničí déle než 270 dnů v roce. Pokud jej klient nedoloží, hrozí mu pozastavení důchodu. Formulář mohou klienti vyplnit online na ePortálu ČSSZ. Zde je dostupný kromě češtiny také v dalších jazykových mutacích (anglicky, francouzsky, rusky a německy. Některým klientům ČSSZ tiskopisy zasílá poštou – to se týká například slovenských důchodců.

Při pravidelné měsíční výplatě důchodu na slovenský účet v eurech je nutno předkládat Potvrzení o žití čtyřikrát ročně, tiskopisy vysílá ČSSZ začátkem února, května, srpna a listopadu každého roku. Pokud se Potvrzení o žití zhruba do 15. března, června, září a prosince nevrátí zpět, ČSSZ vyšle důchodcům další tiskopis. Pakliže se vyplněný nevrátí ani do poloviny dubna, července, října a ledna, dojde k pozastavení výplaty důchodu a vyšle se tiskopis Potvrzení o žití – urgence. Pro podrobnější informace o vaší konkrétní situaci navštivte web cssz.cz, nebo se obraťte na linku call centra pro zahraniční důchodce: +420 257 066 077.

Důchodci mohou vyplněné Potvrzení o žití poslat elektronicky na posta@cssz.cz s úředně ověřeným elektronickým podpisem, nebo poštou na adresu ČSSZ (oddělení výplat do zahraničí), Křížová 25, 225 028 Praha 5, Česká republika. Podpis na tiskopisu musí být rovněž úředně ověřen. V současné době, s ohledem na epidemickou situaci, je možné Potvrzení o žití dočasně posílat poštou bez úředně ověřeného podpisu důchodce nebo elektronicky (e‑mailem) bez uznávaného elektronického podpisu, avšak s uvedením důvodu, proč jej není možné zaslat v předepsané formě.

Zdroj: cssz.cz
Foto: pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!