Zahraniční důchodci, kteří pobírají český důchod, musí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) dokládat tzv. Potvrzení o žití. Mohou tak činit čtvrtletně, jednou ročně, nebo v jiném časovém intervalu. Podmínky pro zasílání důchodů do zahraničí se liší v závislosti na konkrétní zemi, do níž si osoba nechává důchod posílat. Záleží i na tom, zda pobírá důchod na český, nebo zahraniční účet, nebo si ho nechává posílat bankovním šekem na svou adresu v cizině.

Formulář Potvrzení o žití vyžaduje ČSSZ od důchodců, kteří žijí v zahraničí déle než 270 dnů v roce. Pokud jej klient nedoloží, hrozí mu pozastavení důchodu. Formulář mohou klienti vyplnit online na ePortálu ČSSZ. Zde je dostupný kromě češtiny také v dalších jazykových mutacích (anglicky, francouzsky, rusky a německy. Některým klientům ČSSZ tiskopisy zasílá poštou – to se týká například slovenských důchodců.

Při pravidelné měsíční výplatě důchodu na slovenský účet v eurech je nutno předkládat Potvrzení o žití čtyřikrát ročně, tiskopisy vysílá ČSSZ začátkem února, května, srpna a listopadu každého roku. Pokud se Potvrzení o žití zhruba do 15. března, června, září a prosince nevrátí zpět, ČSSZ vyšle důchodcům další tiskopis. Pakliže se vyplněný nevrátí ani do poloviny dubna, července, října a ledna, dojde k pozastavení výplaty důchodu a vyšle se tiskopis Potvrzení o žití – urgence. Pro podrobnější informace o vaší konkrétní situaci navštivte web cssz.cz, nebo se obraťte na linku call centra pro zahraniční důchodce: +420 257 066 077.

Důchodci mohou vyplněné Potvrzení o žití poslat elektronicky na posta@cssz.cz s úředně ověřeným elektronickým podpisem, nebo poštou na adresu ČSSZ (oddělení výplat do zahraničí), Křížová 25, 225 028 Praha 5, Česká republika. Podpis na tiskopisu musí být rovněž úředně ověřen. V současné době, s ohledem na epidemickou situaci, je možné Potvrzení o žití dočasně posílat poštou bez úředně ověřeného podpisu důchodce nebo elektronicky (e‑mailem) bez uznávaného elektronického podpisu, avšak s uvedením důvodu, proč jej není možné zaslat v předepsané formě.

Zdroj: cssz.cz
Foto: pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!