Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Melanom patří mezi nádory, jejichž incidence, tedy počet nových případů, stále stoupá. Přitom jde o preventabilní nádor, ale právě preventivních vyšetření kůže v minulých dvou letech významně ubylo.

„Z údajů Dermatovenerologické kliniky 3. LF a FNKV přišlo na preventivní vyšetření mateřských znamének v době pandemie covid-19 o 22 % osob méně než v minulých letech,“ říká prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta kliniky a předseda České dermatovenerologické společnosti.

Data Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR upozorňují na rostoucí náklady léčby zhoubného melanomu kůže. „Náklady každoročně stoupají. V loňském roce uhradila ZP MV ČR za léčbu svých pojištěnců více než 93 milionů korun. Během dvou let jsme zaznamenali zvýšené náklady až o 25 %, což činí 20 milionů korun,“ uvádí mluvčí ZP MV ČR Jana Schillerová. V roce 2021 stála léčba jednoho pacienta se zhoubným melanomem kůže ZP MV ČR 194 tisíc korun. V roce 2015 šlo o částku zhruba 67 tisíc korun.

Každých deset let se v České republice počet nových případů zdvojnásobuje, stejnou rychlostí však nerostou čísla zemřelých. „Nejpravděpodobnějším vysvětlením jsou protimelanomové aktivity v čele se Stanem proti melanomu, s nimiž se setkáváme už 16 let a jejichž příznivý efekt na diagnostiku počátečních stadií melanomu nenarušila ani přechodná pandemická nedůslednost v prevenci,“ uvedl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Pacientka Petra si rizikový projev objevila, když byla těhotná, ale diagnostiku jí zkomplikovala koronavirová pandemie. Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto o přerušení gravidity a okamžitém zahájení terapie. Následovala roční zajišťovací léčba pomocí moderní imunoterapie v infuzích, kterou má už za sebou. Díky současným možnostem léčit pacienty v časnějších stadiích jsou lékaři schopni udělat maximum k omezení přechodu choroby do rozvinutého metastatického stadia a snížit i mortalitu na tento tumor. „Dejte na své pocity a intuici. Pokud vás nějaké znaménko znepokojuje, neodkládejte návštěvu u dermatologa, nic není v tu chvíli důležitější. Jde o váš život,“ vyzývá Petra.

Kromě melanomu, který má veřejnost nejvíce v povědomí, jsou v České republice časté i jiné zhoubné kožní nádory, například bazaliom nebo spinaliom. Ty se v plně rozvinutém stavu nebo jako jejich předstupeň aktinická keratóza objeví u každého třetího člověka staršího 65 let. Proto je důležité věnovat pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do tří měsíců. Může vypadat nenápadně jako šupina, odřenina, malý vřídek, který později po utření ručníkem zakrvácí.

Letos se protimelanomové aktivity rozdělí do několika částí. Už tradičně budou vyšetřovací stany na náměstí velkých českých měst, kde si budou moci zájemci nechat vyšetřit riziková znaménka a další projevy na kůži. V Praze na Václavském náměstí 16. a 17. května, v Brně na náměstí Svobody 23. května a turné se uzavře v Shopping park Avion v Ostravě 24. května. „Letošní Stan proti melanomu proběhne už pošestnácté, přičemž Praha 1 byla prakticky vždycky u toho,“ připomněl ing. Petr Hejma, starosta MČ části Praha 1. „Proto udělujeme letošnímu Stanu oficiální záštitu.“ V minulých ročnících prošlo Stany více než 50 000 osob a bylo diagnostikováno více než 400 melanomů.

„Další aktivitou bude připojení Česka k Evropskému dni melanomu 25. května. Na webové stránce www.denmelanomu.cz se zájemci zaregistrují, vyberou nejbližší dermatologické pracoviště, vyplní vstupní dotazník a získají informaci, v kolik hodin mohou na vyšetření dorazit,“ prozradila doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, koordinátorka této mezinárodní akce. Tím se naše republika opět zapojí do této evropské aktivity a získá důležitá česká data týkající se například expozice UV záření a ochraně před ním.

A kdo by měl Stan proti melanomu nebo ordinaci v rámci Evropského dne melanomu navštívit?

  1. osoby s nízkým fototypem (rusovlasí, blonďáci se světlou pletí)
  2. osoby s větším množstvím mateřských/pigmentových znamének
  3. osoby s kožní rakovinou v rodině
  4. lidé se znaménkem, které je nové nebo se mění
  5. lidé s vřídkem na kůži, který se do tří měsíců nezhojil

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!