Poradny Revenia
| Nová možnost poradit se s odborníky

Abychom ještě lépe naplňovali náš cíl prosadit lepší pracovní zařazení zdravotně znevýhodněných, spouští spolek Revenium a redakce magazínu Inspirante novou sekci – Poradny Revenia.

Potřebujete se bezplatně poradit s odborníky o tématech souvisejících se zdravotním postižením? Orientovat se v nové životní situaci? Nasměrovat na experty? Jsme tu právě pro Vás.

Jak vše funguje?

Na mailové adresy našich odborníků je možné zaslat otázky a oni Vám na ně odpovědí. Nejzajímavější a obecná témata najdete posléze i na stránkách Inspirante.

Jednou měsíčně je také vždy jeden z našich odborníků účastníkem online chatu v reálném čase.

A jaké poradny máme?

Jsou čtyři a postupně se přidají další.

Expertem na vzdělávání je Petr Vyhnánek a otázky můžete posílat na: vzdelavaci@revenium.cz

Poradnu kariérní a profesní povede Tereza Moravová:
karierni@revenium.cz

Sociálně-právní poradnu povede Nicole Fryčová:
socialnepravni@revenium.cz

Poradnu o datových schránkách povede Karel Mach:
Online chaty Slaninová

Online chat s Martinou Slaninovou

Srdečně zveme na online chat s Martinou Slaninovou, která v redakci Inspirante.cz píše články s právním zaměřením. Ze zdravotních důvodů

Představení odborníků

Nicole Fryčová

Momentálně jsem studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět, i proto bylo studium práv mojí první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Prostřednictvím práva mohu pomoci ostatním lidem, kteří se zrovna ocitli v nějakých náhlých nesnázích nebo obtížnější etapě života. Mezi má oblíbená právní odvětví patří pracovní a občanské právo, právo sociálního zabezpečení, zdravotnické právo i ústavní a trestní právo. Velmi mě zajímá proces získávání příspěvku na kompenzační pomůcky, vyřizování příspěvku na péči a invalidní důchody.

Tip: přečtěte si také rozhovor Nicole Fryčová: Jít si za snem má cenu

V současné chvíli pracuji již pátým rokem v oblasti náboru nových zaměstnanců do firmy. Vystudovala jsem obor Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě UK a po zhoršení mého získaného postižení zraku jsem se rozhodla vystudovat také obor Speciání pedagogika na PedF UK. Protože jsem na vlastní kůži poznala, že situace osob se zdravotním positžením není v České republice stále utěšená, rozhodla jsem se aktivně této oblasti věnovat. Nejvíce mě baví oblast zaměstnávání osob se zdravotním postožením, protože si myslím, že oblast práce je podstatnou součástí našeho života. Dlouhodobě se proto věnuji edukaci zaměstnavatelů, jak mohou osoby se zdravotním postižením integrovat právě do svých řad.

Petr Vyhnánek

Petr se věnuje problematice studia a následně zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyučoval na gymnáziu a následně působil 12 let na Metropolitní univerzitě Praha. Zde začal pracovat se studenty se zdravotním postižením na jejich přechodu ze studia do zaměstnání. K tomuto účelu připravil a vedl několik projektů pracovních stáží. V průběhu působení v oblasti vzdělávání zjistil, jak je důležitá pro osoby se zdravotním postižením správná volba studijního oboru vzhledem k postižení a pozdějšímu uplatnění na trhu práce. Zároveň zjistil, jak je důležité podporovat mladé lidi již v průběhu studia formou stáží ve firmách s cílem zajistit hladký přechod ze studia do práce. A stejně jako je důležité pracovat se studenty, je důležité edukovat i zaměstnavatele, jejich představy o zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou stále často velmi zkreslené.

Karel Mach

Karel Mach

Po úrazu hlavy v předškolním věku jsem se zařadil mezi 5 % populace v republice se ztrátou sluchu. Díky silné vůli až tvrdohlavosti a s vydatným přispěním moderních technologií ve formě stále sofistikovanějších naslouchadel se sobě i ostatním snažím dokazovat, že i s téměř úplnou hluchotou se dá plnohodnotně žít. Vzdělání v oboru gastronomie jsem doplnil studiem ekonomie a managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2007 působím ve Skupině ČEZ, kde se specializuji na digitalizaci a využití datových schránek.