Ani pandemie koronaviru by neměla ohrozit výdaje na inovativní léčbu

O inovativní léčbě spolu v Hospodářských novinách s redaktorem Markem Millerem diskutovali farmakoekonom Tomáš Doležal, ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger, Julius Špičák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven a náměstek generálního ředitele VZP ČR David Šmehlík. Partnerem debaty byl zapsaný spolek Revenium.

O 73 miliard korun se v příštích dvou letech navýší částka, kterou stát platí na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Je to pojistka, aby v době koronavirové krize, kdy s největší pravděpodobností stoupne nezaměstnanost, nechyběly v systému peníze na zdravotní péči.

Hlavním tématem diskuse v Hospodářských novinách bylo, zda pandemie neohrozí financování zdravotnictví a neomezí dostupnost a financování inovativní medicíny. Podle Davida Šmehlíka z VZP pojišťovna ví, že má stabilně zajištěno financování tak, aby nedošlo ke snížení kvality zdravotní péče. Připouští však, že nikdo nejen v Česku, ale v celém světě dnes přesně neví, jak koronavirová krize zasáhne ekonomiku.

Farmakoekonom Tomáš Doležal uvedl, že pandemie zrychlila nástup některých inovativních medicínských nástrojů. Ukazuje se, že překvapivě hodně kontaktů pacienta s lékařem se dá zvládnout telemedicínsky. Například v USA se prokázalo, že až třicet procent kontaktů mezi lékařem a pacientem se dá zvládnout na dálku. Doležal zároveň upozornil, že pandemie ekonomiku bezesporu zasáhne a v desetiletém horizontu bude nutné hledat další zdroje financování pro zdravotnický systém.

Ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger je přesvědčen, že i v tuzemsku je řada pacientů, kteří by byli ochotni si za lékařskou péči připlatit, podle současných pravidel však nesmějí. Nejde přitom o to, aby někdo dostal lepší zdravotnickou péči, spíše o to, aby si lidé mohli připlatit například za lepší pokoj v nemocnici, do systému by pak přiteklo více peněz pro všechny pacienty.

Diskutující se také bavili o tom, co brání dostupnosti inovativních léků, které se na trh dostávají s několikaletým zpožděním. Podle Doležala nestačí jen nalít do systému další finance, je zároveň nutné, aby lékaři posílali do specializovaných center více pacientů s určitou diagnózou a aby tato specializovaná centra měla dostatek odborného personálu. Česko jde podle něj v inovativní léčbě správným směrem, ale nové léky stále narážejí na administrativní bariéry a metodiky zdravotních pojišťoven a především finanční omezení. Problém v rozdělování peněz na inovativní léčbu je, že celý systém je málo flexibilní. Peníze nejdou za pacientem, ale jdou za nemocnicí.

Výstup z besedy včetně grafů a čísel si můžete přečíst ve čtvrtek 15. října 2020 v Hospodářských novinách a na webu Ihned.cz, kde najdete také video z diskuse.

Přečtěte si také: Moderní léčbu v Česku nebrzdí covid-19, ale těžkopádnost rozpočtů

Foto: Václav Vašků, Hospodářské noviny

Partneři:

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!