Inspirante

PharmDr. Josef Suchopár

V letech 1977-1981 studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor klinická farmacie. V roce 1982 studia zakončil státní rigorózní zkouškou a získal titul PharmDr. První atestaci z klinické farmacie získal v roce 1983, druhou následně roku 1989. V letech 1981-1982 působil jako odborný asistent na katedře anorganické a organické chemie UK v Hradci Králové. Poté pracoval deset let jako lékárník a ředitel Lékárenské služby okresu Most. Od roku 1993 do roku 1998 působil na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel odboru farmacie a první náměstek ministra zdravotnictví. Mezitím byl v letech 1995-1997 zároveň vedoucím subkatedry klinické farmakologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Od roku 1998 působil jako šéfredaktor odborného časopisu v nakladatelství a vydavatelstvi Panax. Ve funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti Infopharm a.s. od roku 2001. Od roku 2016 je statutárním ředitelem společnosti DrugAgency, a.s. Dále je člen České farmaceutické společnosti, výboru ČFS, České farmakologické společnosti, člen České společnosti pro parenterální a enterální výživu. Působí také jako externí učitel na Farmaceutické fakultě UK. Je autorem mnoha článků v odborných časopisech, skript, kongresových sdělení a dalších nejen českých publikací. (Foto: Peter Krajčovič)
Léky

Čím zapít lék? Expert radí vodu z kohoutku

Užití léku začíná jeho zapitím tekutinou, to se může zdát jako to nejjednodušší, s čímž je léčba spojena. Je však třeba říct, že právě v této fázi se velmi často stávají chyby, které mohou ovlivnit úspěch léčby nebo její bezpečnost.

Více »

INSPIRANTE doporučuje