Chráníme duševní zdraví matek i jejich dětí

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Nový program má pomoci chránit duševní zdraví matek i jejich dětí, odborníci jej od dubna spustili ve vybraných gynekologických ambulancích.

V tuzemsku dosud chyběla prevence duševního stresu u žen v těhotenství či po porodu, což může mít dopady na duševní zdraví nejen matek, ale také zvýšení rizika duševní poruchy nebo narušení vývoje dítěte. Duševní poruchy u rodičů jsou v Česku stigmatizovány, což brání tomu, aby vyhledávali péči. Situaci pomáhají změnit vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a organizace Úsměv mámy, kteří vytvořili a v gynekologických ambulancích testují program screeningu psychosociálního stresu u žen v těhotenství a po porodu. Na screening také navazuje nový peer program Máma podporuje mámu.

75 % žen s duševními potížemi nevyhledává pomoc

„Stres spojený s přítomností duševní poruchy v těhotenství negativně ovlivňuje vyvíjející se dítě, a to psychologickou i biologickou cestou,“ popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. „Přítomnost neléčené deprese, silných úzkostí nebo psychotických příznaků znemožňuje, aby těhotná mohla s dítětem budovat mateřské pouto (tzv. attachment). Nejen přítomnost neléčených závažných poruch znemožňuje ženě naplňovat její mateřskou roli a věnovat se dítěti, ale i lehké a středně těžké depresivní a úzkostné příznaky negativně ovlivňují jejich budující se vztah. Z výzkumů víme, že už časné období po porodu a prvotní komunikace dítěte s rodiči jsou důležité pro jeho další sociobehaviorální vývoj.“

Studie NUDZ navíc ukázala, že v době pandemie covid-19 masivně narostl výskyt duševních onemocnění v české populaci. Epidemiologická opatření také znesnadňují čerpání psychologické péče a jiných možností, jak pečovat o svoje psychické zdraví. „Už před pandemií se podle našich odhadů potýkalo s příznaky duševních onemocnění v různé míře až 40 000 žen v těhotenství či po porodu ročně, nyní bude toto číslo zřejmě výrazně vyšší,“ doplňuje Šebela.

Screening, který pomůže duševní potíže odhalit, je naprosto zásadní pro matku i dítě – hrozí totiž, že se například úzkostné poruchy či deprese matky časem projeví i u něj. „Až 75 % žen, které zažívají na mateřské a rodičovské dovolené duševní potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují. V případě, že je u ženy zjištěna přítomnost vyššího psychosociálního stresu, je jí aktivně nabídnuta pomoc,“ vysvětluje Veronika Kubrichtová z organizace Úsměv mámy.

Možnosti pomoci jsou poměrně široké – od zaslání informací o možnostech podpory, přes podporu peer konzultantek prostřednictvím programu Máma podporuje mámu, až po další formy psychologické či psychiatrické péče.

Z vybraných porodnic do celého Česka

Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy se snaží situaci dlouhodobě zlepšit a péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu v Česku inovovat. Screening u žen po porodu začaly v rámci jejich projektu nejprve provádět porodnice ve vybraných nemocnicích, od dubna letošního roku je tento screening dostupný pilotně ve dvou desítkách gynekologických ambulancí.

„To proto, abychom mohli zachytit ženy už v těhotenství a pomoci jim dříve – psychosociální stres ženy v těhotenství působí negativně na vyvíjející se dítě a významně zvyšuje riziko, že se po porodu nepříznivý stav ještě prohloubí. Sbíráme data o efektivitě screeningu a celého programu Máma podporuje mámu. Za dva roky budeme mít dostatek informací, abychom naše inovace v péči mohli akreditovat u Ministerstva zdravotnictví a pracovat na jejich zařazení do klasické péče o těhotné a ženy po porodu tak, aby tuto pomoc mohly čerpat v celé republice,“ uzavírá Šebela.

Projekt screeningu je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. Více informací na webu www.usmevmamy.cz.

Zdroj: NUDZ a organizace Úsměv mámy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!