Nový program má pomoci chránit duševní zdraví matek i jejich dětí, odborníci jej od dubna spustili ve vybraných gynekologických ambulancích.

V tuzemsku dosud chyběla prevence duševního stresu u žen v těhotenství či po porodu, což může mít dopady na duševní zdraví nejen matek, ale také zvýšení rizika duševní poruchy nebo narušení vývoje dítěte. Duševní poruchy u rodičů jsou v Česku stigmatizovány, což brání tomu, aby vyhledávali péči. Situaci pomáhají změnit vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a organizace Úsměv mámy, kteří vytvořili a v gynekologických ambulancích testují program screeningu psychosociálního stresu u žen v těhotenství a po porodu. Na screening také navazuje nový peer program Máma podporuje mámu.

75 % žen s duševními potížemi nevyhledává pomoc

„Stres spojený s přítomností duševní poruchy v těhotenství negativně ovlivňuje vyvíjející se dítě, a to psychologickou i biologickou cestou,“ popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. „Přítomnost neléčené deprese, silných úzkostí nebo psychotických příznaků znemožňuje, aby těhotná mohla s dítětem budovat mateřské pouto (tzv. attachment). Nejen přítomnost neléčených závažných poruch znemožňuje ženě naplňovat její mateřskou roli a věnovat se dítěti, ale i lehké a středně těžké depresivní a úzkostné příznaky negativně ovlivňují jejich budující se vztah. Z výzkumů víme, že už časné období po porodu a prvotní komunikace dítěte s rodiči jsou důležité pro jeho další sociobehaviorální vývoj.“

Studie NUDZ navíc ukázala, že v době pandemie covid-19 masivně narostl výskyt duševních onemocnění v české populaci. Epidemiologická opatření také znesnadňují čerpání psychologické péče a jiných možností, jak pečovat o svoje psychické zdraví. „Už před pandemií se podle našich odhadů potýkalo s příznaky duševních onemocnění v různé míře až 40 000 žen v těhotenství či po porodu ročně, nyní bude toto číslo zřejmě výrazně vyšší,“ doplňuje Šebela.

Screening, který pomůže duševní potíže odhalit, je naprosto zásadní pro matku i dítě – hrozí totiž, že se například úzkostné poruchy či deprese matky časem projeví i u něj. „Až 75 % žen, které zažívají na mateřské a rodičovské dovolené duševní potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují. V případě, že je u ženy zjištěna přítomnost vyššího psychosociálního stresu, je jí aktivně nabídnuta pomoc,“ vysvětluje Veronika Kubrichtová z organizace Úsměv mámy.

Možnosti pomoci jsou poměrně široké – od zaslání informací o možnostech podpory, přes podporu peer konzultantek prostřednictvím programu Máma podporuje mámu, až po další formy psychologické či psychiatrické péče.

Z vybraných porodnic do celého Česka

Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy se snaží situaci dlouhodobě zlepšit a péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu v Česku inovovat. Screening u žen po porodu začaly v rámci jejich projektu nejprve provádět porodnice ve vybraných nemocnicích, od dubna letošního roku je tento screening dostupný pilotně ve dvou desítkách gynekologických ambulancí.

„To proto, abychom mohli zachytit ženy už v těhotenství a pomoci jim dříve – psychosociální stres ženy v těhotenství působí negativně na vyvíjející se dítě a významně zvyšuje riziko, že se po porodu nepříznivý stav ještě prohloubí. Sbíráme data o efektivitě screeningu a celého programu Máma podporuje mámu. Za dva roky budeme mít dostatek informací, abychom naše inovace v péči mohli akreditovat u Ministerstva zdravotnictví a pracovat na jejich zařazení do klasické péče o těhotné a ženy po porodu tak, aby tuto pomoc mohly čerpat v celé republice,“ uzavírá Šebela.

Projekt screeningu je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. Více informací na webu www.usmevmamy.cz.

Zdroj: NUDZ a organizace Úsměv mámy.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!