Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dobrovolníky lze potkat na mnoha místech, u nepřeberného množství aktivit. Jejich ruka je třeba všude – a nejen ruka. Amelie, z.s. pracuje už více než deset let s onkologicky nemocnými i jejich blízkými ve svých centrech, ale i v nemocnicích. Dobrovolníci nabízejí svůj čas a lidský zájem. Povídají si, předčítají, poskytují občerstvení při čekání na ambulancích, vedou výtvarné či hudební dílny. V současné situaci jsou na tom však stejně jako veřejnost – do nemocnic nemohou. 

Nemocní se stále léčí, stále zůstávají v určité izolaci a prostor, který vyplňují běžně dobrovolníci, zůstává prázdný. Jsou oddělení, kam se nedostali od února. To budí otázky. Jak nastavit dobrovolnickou pomoc v nemocnici, jak zprostředkovat jejich přítomnost bezpečně? A jak to bude s dobrovolnictvím v dalších letech?

První otázka směřuje k úzké spolupráci dobrovolníků, jejich koordinátorů a nemocnic. Ty hledají i nyní způsoby, jak nemocné povzbudit a zapojit. Vymýšlejí inovace, zprostředkované aktivity. Zároveň vytvářejí prostor pro plánování návratu dobrovolníků. Vše se odehrává především s ohledem na bezpečnost nemocných, ale i dobrovolníků. Hodnocení rizik je běžnou praxí ve všech nemocnicích.

Druhá otázka míří k metodickému jednání a spolupráci institucí. Není však jasné, jakou prioritu takové jednání dostane a kdy se to podaří vyřešit. Statut dobrovolníka v nemocnici je totiž stále prostorem pro individuální přístup. To může vést k jejich odmítání a možnému zániku dobrovolnictví v nemocnici – vše pod rouškou bezpečí, odpovědnosti a legitimnosti. Dlouhodobě se totiž nemohou udržet čekající dobrovolníci ani dobrovolnické programy, které nevytvářejí výstupy.

Jistě, současná situace je výjimečná, vyžaduje mnoho energie a naprosto jiné priority i práci se zdroji. Primární je pomoc těm, kteří ji akutně potřebují. K nim jsou dokonce dobrovolníci zváni a vítáni. Ale výhled pro mnoho organizací, které se zabývají pomocí průběžnou a dlouhodobou, v současné situaci není optimistický a je bez záruk.

Je však nutné zdůraznit, že navzdory veškerým obtížím je dobrovolnictví zdravé a žádoucí. Přináší mnoho dobrého nemocným i dobrovolníkům a ve svém důsledku i společnosti. Zaslouží si podporu a udržení. Důkazem je mnoho krásných zpětných vazeb, kterými nešetří pacienti a jejich blízcí ani personál nemocnic.

„Uvítala bych, kdyby se otevřely dveře ke spolupráci na rozvoji metodiky dobrovolnictví ve zdravotnictví,“ říká Michaela Čadková Svejkovská, metodička dobrovolnického programu a ředitelka Amelie, z.s. „Možná je na to současná situace ještě příliš krizová, ale může se využít ke změnám a efektivnější spolupráci v nemocnicích, čehož se po utišení už nemusí dosáhnout.“

Amelie z.s.

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o dobrovolnictví a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách amelie-zs.cz

Zdroj a ilustrační foto: Amelie, z.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!