Evropský den melanomu: Přijďte na kontrolu znamének, prevence je důležitá!

Evropský den melanomu 2024: Včasný nález melanomu významně přispívá k jeho úspěšné léčbě. Nechte si v průběhu května ve vašem regionu vyšetřit znaménka v rámci preventivní akce Evropský den melanomu i vy. Evropský den melanomu 2024 připadá letos na 6. května. Ale v ordinacích mají i řadu dalších květnových termínů.

Registrovat se do ordinací můžete od 2. května 2024.

Dvě desetiletí existence Euromelanoma Day ukázala Evropanům, že i malá skvrnka na kůži může zabíjet a také že její včasné odstranění může zachránit život. „Naproti tomu počínající kožní rakovina se přesune do pokročilého stadia dříve, než si uvědomíme, a je s ní spojené nejen naše zbytečné trápení, ale také tisícinásobně vyšší výdaje na snahu o prodloužení života nemocného,“ řekla profesorka MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., z Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

U příležitosti letošního Evropského dne melanomu v České republice připravily Pierre Fabre a Dermatologické laboratoře Avéne nové webové stránky s informacemi o aktinické keratóze. „Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o tomto onemocnění a možnostech včasné léčby pacientů,“ dodává Mgr. Roman Dušil, generální ředitel společnosti Pierre Fabre.

Letos se Česko jako každým rokem připojí i svými kožními pracovišti napříč republikou k Evropskému dni melanomu 6. května. „Na webové stránce www.denmelanomu.cz se zájemci zaregistrují, vyberou nejbližší dermatologické pracoviště, vyplní vstupní dotazník a získají informaci, v kolik hodin mohou na vyšetření do ordinace dorazit,“ doplnila profesorka Arenbergerová.

Tím, že se Česko opět plnohodnotně zapojí do této evropské aktivity, vyšetří další pacienty a zároveň tím získáme důležitá česká data týkající se například expozice UV záření a ochraně před ním.

Více informací je uvedeno na denmelanomu.cz.

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ