Nadstandardní servis pro účastníky se zdravotním znevýhodněním nebude chybět ani na letošním hudebním festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční 13. až 16. července. V rámci projektu Colours bez bariér, který pořadatelé připravují ve spolupráci s partnerem projektu Českou poštou, usnadní těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu i další program v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic.

K novinkám letošního roku patří nové služby a servis pro návštěvníky s autismem. Pro lepší komunikaci vznikla i nová facebooková skupina Colours bez bariér, kde budou zveřejňovány nejenom všechny důležité informace, ale i zajímavosti k tomuto projektu. 

Ke standardnímu servisu už několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy či možnost objednat si vyškoleného asistenta.

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním bude zprostředkováno bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Tito návštěvníci budou mít rovněž možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsou i letos připraveny základní praktické informace k projektu s plánkem areálu v Braillově písmu a speciální 3D model Auly Gong pro nevidomé.

Návštěvníkům se sluchovým postižením je určena nabídka vybraných přednášek diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých i zahraničních kapel.  

Pro větší komfort zdravotně znevýhodněných návštěvníků jsou všechny důležité služby soustředěny na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Tam bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky. 

Kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně a od 15. května je v provozu i kontaktní telefon 731 932 768, kde získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

COLOURS BEZ BARIÉR

1. Nižší vstupné 

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 890 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • vstupenky je možno zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival
 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci mohou vstupenky rezervovat předem, a to e‑mailem: bezbarier@colours.cz  – evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu
 • na jeden průkaz ZTP  je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku
 • na jeden průkaz ZTP/P je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma
 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15 let s průkazem ZTP/P, platí doprovod 890 Kč
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU

2. NOVINKA! Servis pro návštěvníky s autismem

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem, tato služba je zdarma
 • možnost navštívit dvě relaxační zóny v rámci festivalového areálu, které budou vyznačeny ve speciální mapě určené pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky
 • v ČEZ Family parku bude nafukovací stan se Snoezelen terapií
 • další relaxační místo bude se sedacími vaky, kde můžete na chvíli uniknout z víru festivalu

3. NOVINKA! Facebooková skupina Colours bez bariér

4. Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka, tato služba je zdarma
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka
 • na fóru Meltingpot vystoupí přední tlumočnice do amerického znakového jazyka Amber Galloway Gallego, která bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit i vybrané koncerty našich i zahraničních hvězd. Vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby 
 • základní informace k projektu v českém znakovém jazyce uvádíme v tomto krátkém videu.

5. Servis pro návštěvníky se zrakovým postižením 

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých, tato služba je zdarma
 • praktická příručka pro nevidomé v Braillově písmě 
 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá podej vstupenek na představení v Gongu, bude k dispozici k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, bezplatně si jej můžou zapůjčit návštěvníci s poruchami zraku proti vratné záloze 200 Kč, tito návštěvníci si tak můžou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení

6. Rezervace bezbariérového ubytování

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji na e‑mailu: bezbarier@colours.cz                
 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou velmi omezené a přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé
 • náklady na ubytování si každý hradí sám

7. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme: 
 • 50 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma
 • 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma
 • 10 parkovacích míst zdarma
 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa na e-mailu bezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace do stanového městečka vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e‑mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka 
 • při vstupu do stanového městečka se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 890 Kč přímo v kempu, tudíž nemusíte pro nákup vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival
 • bez rezervace předem (bez voucheru) vám nebudeme moci garantovat ubytování v našem kempu 

8. Rezervace parkovacích míst

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 7)
 • rezervace probíhají prostřednictvím e-mailu bezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat k parkování  
 • na místě se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P 
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebudete mít možnost v areálu zaparkovat

9. Doprava v rámci města Ostrava bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI)

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00
 • jízdy na festival si můžete objednat předem na telefonním čísle, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy 732 253 505, kontakt bude aktivní od 11. července 2022
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávku BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem
 • v pravidelných hodinových intervalech mezi 19.00 – 2.00 budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která vás zavezou do hotelu, na vlak nebo do vašich domovů v rámci města, u této služby je nutná rezervace 
 • cena bezbariérové přepravy v rámci Ostravy je 50/Kč/jízda/osoba
 • pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky  

10. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem
 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka
 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých
 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny apod.)
 • asistenta si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu bezbarier@colours.cz nebo na infolince 731 932 768 
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením asistenta Colours bez bariér 
 • tato služba je bezplatná

11. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 7)
 • zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou přednostně odbavováni 
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček proti vratné záloze 100 Kč) 
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům) 
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy
 • bezbariérová sprcha umístěna v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba 14. až 16. července od 8.00 až do uzavření areálu

12. Praktická příručka s mapou 

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI)
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava
 • praktickou příručku vydáváme i v Braillově písmu, doplňuje ji hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér 
 • pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejenom náš festival, ale i Ostravu, rádi bychom vás upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/; je na ní zmapováno zhruba 450 objektů a je uzpůsobena i pro dotykové mobilní telefony

13. Informační centrum Colours bez bariér

 • od 15. Května je v provozu info linka Colours bez bariér 731 932 768, e-mail bezbarier@colours.cz funguje celoročně
 • na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat popsané služby
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je 732 253 505 a bude aktivní od 11. července
 • v době konání festivalu jsme pro vaše pohodlí soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu, kde bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky

Zdroj: helpnet.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!