Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V úterý 15. října byl Mezinárodní den bílé hole. Upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí a slabozrací lidé. A co si o nich a jejich potřebách myslí veřejnost?

To zjišťoval nedávný online průzkum. I když jeho tvůrci zdůrazňují, že nejde o reprezentativní vzorek – odpovídalo jen 226 osob –, zjistil zajímavá data.

Hlavní poznatek zní: povědomí české společnosti o tom, jak se žije zrakově postiženým, je malé a velice záleží na věku dotazovaného. Zatímco starší respondenti by mě (jsem také slabozraká) poslali do ulic jen s bílou holí, mladší účastníci výzkumu rozumějí síle moderních technologií i tomu, jak ulehčují lidem se zrakovým handicapem život.

Ačkoli jsou lidé s bílou holí dobře rozpoznatelnou skupinou, celá třetina Čechů nikdy nepřemýšlela o bariérách v prostoru – 31,5 procenta lidí s určitostí nedovedlo říct, zda je veřejný prostor pro nevidomé dobře přístupný. Na otázku Jak vnímáte přístupnost veřejného prostoru a hromadné dopravy pro zrakově postižené? odpovědělo 59,29 procenta účastníků, že je na tom třeba zapracovat a 9,29 procenta míní, že je třeba vylepšit jen málo.

To zřejmě souvisí i s tím, že velké množství lidí (63,7 procenta) nikdy nemělo k člověku se zrakovým postižením osobní vztah. Ten je nejčastěji možné navázat ve škole či v práci a také v širší rodině. Že je člověk s postižením zraku členem nejbližší rodiny, uvedlo pouze 5,75 procenta lidí.

Podobně si čtvrtina (23,5 procenta) respondentů netroufla odhadnout, jaké výhody poskytují technologická asistenční zařízení ve srovnání s běžnými pomůckami.

Na otázku Jak hodnotíte přínos technických pomůcek pro zrakově postižené? odpovědělo 42,92 procenta respondentů, že dovolují zvládat každodenní situace a 14,16 procenta, že pomáhají vést plnohodnotný život.

Na dotaz Jak by zrakově postižení zvládali každodenní život bez těchto pomůcek? odpovědělo 17,7 procenta, že vůbec, 1,33 procenta, že dostatečně, podle 54,42 velmi omezeně a 26,55 procenta účastníků šetření neví.

V průzkumu se projevily velké rozdíly mezi věkovými skupinami. Integraci zrakově postižených do profesního života i s využitím veřejných peněz podporuje 58,2 procenta respondentů ve věku   18–29 let, z dotázaných ve věku 55+ s tím však souhlasí jen třetina.

Na otázku Chtěl/a byste mít v práci kolegu se zrakovým postižením? odpovědělo 46,02 procenta ano, raději ne řeklo 18,4 procenta a jedno je to 32,3 procenta respondentů.

S kolegou se zrakovým postižením se v zaměstnání dosud setkalo jen 3,54 procenta lidí.

Osobní poznámka autorky:
Jsem slabozraká, na čtení (a psaní) používám lupu v brýlích. Tento text – stejně jako ostatní mé texty pro Inspirante – vzniká na chytrém telefonu, který je ozvučený programem VoiceOver. Hodně používám funkci diktování. Protože jsem musela jít do zdrojových dat, kde byly i obrázky a bylo třeba pozorně opsat číselné údaje, trvalo mi napsání textu extrémně dlouho – skoro tři hodiny. Většinou materiál této délky zvládnu za poloviční dobu. Editorovi odevzdávám pouze texty, obrazový doprovod za mě řeší kolegové v redakci.

Celý výzkum najdete zde:
vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/vime-o-zrakove-postizenych/

Zdroj:
helpnet.cz, OrCam Technologies a data od autora průzkumu Jaroslava Ostrčilíka z WS Czech.

 

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!