Vyhlášená kavárna a spousta podpory: to je Náruč Dobřichovice

Nejviditelnější a „nejchutnější“ částí toho, co dělá spolek Náruč, je kavárna Modrý domeček. Ta v Řevnicích funguje už 12 let.

Pracují v ní na chráněných pracovních místech lidé s různým typem zdravotního znevýhodnění. Protože je Modrý domeček integrační sociální podnik, mohou se tamní zaměstnanci spolehnout na podporu sociálních pracovníků.

Místo s krásnou atmosférou nabízí kromě výborné kávy i bohatý sladký a slaný sortiment, lehké teplé obědy a snídaně.

To však není jediná aktivita spolku, který se snaží zvýšit kvalitu života a předcházet sociálnímu vyloučení lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním.

V nedalekých Dobřichovicích totiž funguje Centrum sociální rehabilitace Náruč. Jeho šest pracovníků se snaží pomoci klientům se začleněním do běžného prostředí a podporuje je i v hledání uplatnění.

Do centra jsem se přijela podívat v jeden sychravý podzimní den. U čaje a sušenek mě přivítala vedoucí sociální služby Simona Petrejová a její kolegyně Eva Dolejšová.

Obě měly za sebou dopoledne se dvěma skupinami školáků, kteří se v rámci Týdnů duševního zdraví měli možnost dozvědět víc o tom, jak na trápení. I takové akce podle nich přispívají k pozitivní změně postojů široké veřejnosti a k boření mýtů o duševně nemocných. Jak řekla Simona Petrejová, dobrý postoj dobřichovických obyvatel jim například usnadňuje hledat pronájmy pro jejich klienty, kterým Náruč pomáhá s osamostatněním.

I když jsou zdejší klienti často mladí lidé na startu, Náruč tu mají otevřenou pro lidi až do 64 let. A velké pochopení mají i pro nejrůznější životní zákruty. Vždyť jejich heslem je: Vrátíme vás do života…

„Naším posláním je pomoc a podpora lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením, směřující k dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Pomáháme rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti a posilovat návyky potřebné pro život v jejich prostředí,“ říká Simona Petrejová s tím, že kromě respektu k jedinečnosti se snaží posilovat nejen nezávislost, ale i zodpovědnost za vlastní život.

Na otázku, jak jim jde v praxi sladit soužití obou skupin, říká, že při individuální práci to není problém. Ze společných aktivit je oblíbené například vaření nebo taneční terapie.

Podpora je v Dobřichovicích nejrůznější – někdo potřebuje pomoci při zvládání běžných situací každodenního života, jako je třeba vaření, péče o domácnost nebo nakupování, jiný zase trénuje hospodaření s penězi a zvládání situací při jednání s lidmi. Klienti se také mohou v rámci sociální rehabilitace naučit pracovním návykům před vstupem do nového zaměstnání. Někdy se pomoc může týkat rozvíjení osobních zájmů a nalezení nových možností jak si zpříjemnit volný čas.

Služeb centra mohou využívat i ti, kdo se ocitnou v náhlé sociální krizi.

Centrum sociální rehabilitace Náruč

Pražská 345
Dobřichovice
252 29

spoleknaruc.cz
modrydomecek.cz


Jaké služby Náruč nabízí?

Individuální podpora

Individuální podpora klienta směřuje k dosažení co největší samostatnosti při zvládání jeho běžného života, konkrétní forma poskytování služby je stanovena podle aktuálních potřeb ze strany klienta.

Tematické skupiny pro rozvíjení a aktivizaci

Program zaměřený na nácvik a rozvoj dovedností vhodný pro klienty, kteří chtějí aktivně využít svůj čas, harmonizovat svůj denní režim a navázat nové společenské kontakty s dalšími lidmi.

Terénní služby

Podpora se odehrává v přirozeném prostředí klienta – v jeho domácnosti či jinde – s cílem podpořit přirozené sociální vazby člověka na jeho sociální prostředí. Terénní službu lze kombinovat s ambulantní formou podpory, podle aktuální potřeby klienta.

Základní sociální poradenství

Poskytování informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace a způsobech jejího předcházení.

 

Foto: archiv spolku Náruč

Marie Zemanová

Marie Zemanová

Její sloupek #za-zrak jste mohli v magazínu Inspirante číst od roku 2019. Ve stejnojmenném blogu informuje o životě bez zraku v souvislostech i na Facebooku. Po letech v médiích se nyní v sociálním podniku Spolu s vámi věnuje PR a lektoruje na workshopech o zrakovém handicapu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!