Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) oznámila, že na hlavních tratích zařazených do transevropské železniční sítě jsou bezbariérově přístupná nástupiště už ve více než polovině stanic a zastávek. Pokračují také úpravy nádraží pro nevidomé a slabozraké.

„V současné době je bezbariérový přístup na nástupiště na 54 procentech nádraží nejen v rámci koridorů, ale i dalších tratí ležících na důležitých mezinárodních trasách. Díky intenzivnímu tempu modernizací se toto číslo zvýší do roku 2025 až na 72 procent,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Z budov, které má manažer infrastruktury ve své správě, je na páteřních tratích bezbariérově přístupných 37 procent nádraží, za šest let to bude téměř 45 procent.

SŽDC je rovněž aktivní v projektu Euroklíč, díky němuž se postupně zvyšuje dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů nebo svislých a schodišťových plošin vybavených jednotným Eurozámkem). „Ve 112 lokalitách po celé České republice máme instalováno celkem 154 Eurozámků, které jsou označeny viditelnou samolepkou. V drtivé většině případů jde o toalety na našich nádražích. V nejbližší době se tento počet rozšíří o dalších 11 Eurozámků,“ dodává Jiří Svoboda.

Stejně důležitá je i přístupnost nádraží pro cestující se zrakovým postižením. K jejich pohybu na nástupištích pomáhají žlutě vyznačené vodicí lišty. Nevidomí a slabozrací mohou navíc využívat hlasové majáčky, které jsou rozmístěny po celé délce přístupové cesty až k vlaku. Aktivují si je sami nevidomí pomocí svého čtecího zařízení. Dále mají k dispozici hmatové štítky, na kterých jsou informace napsány Braillovým písmem. Nově jsou také pro nevidomé a slabozraké osoby upraveny webové stránky SŽDC.


Na webu Správy železniční dopravní cesty najdete informace o úrovni bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek.

 

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora