AfaSlovník zajistí intenzivní logopedickou terapii v době restriktivních opatření

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

AfaSlovník, webová aplikace, která učí pacienty po mrtvici znovu mluvit, byla oficiálně spuštěna v březnu 2020. Velký ohlas však zaznamenala až v době koronavirové krize, kdy pacienti nemohli docházet na logopedickou terapii.

Využili ji nejen pacienti s afázií, která je jedním ze závažných důsledků mrtvice, ale také pacienti s jiným logopedickým onemocněním včetně dětských pacientů, jejich rodičů a pedagogů speciálních základních a středních škol. Počet uživatelů AfaSlovníku vzrostl za pouhé dva měsíce o třetinu a naznačuje potenciál moderních technologií v online léčbě logopedických onemocnění.

Intenzivní trénink řeči z domova

Léky na afázii neexistují a jediným způsobem léčby je intenzivní logopedická terapie. V běžných podmínkách docházejí pacienti na terapii jednou týdně. V době restriktivních opatření musely logopedické ordinace zavřít a pacienti o tuto možnost přišli.

„Pacienti byli odkázáni na pomoc svých blízkých, později na občasné online terapie se svým logopedem. Aby terapie byla efektivní, měla by probíhat denně, pouze tak je možné zmírnit příznaky onemocnění,“ říká Lucie Macková, spoluautorka AfaSlovníku a logopedka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

V tuto chvíli více než kdy jindy pacienti ocenili existenci aplikace, která jim umožňovala řeč procvičovat. AfaSlovník využili i logopedi, kteří mohli na dálku nastavit svým pacientům cvičení na míru. „Vzhledem k současné situaci, kdy opět dochází k zavádění restriktivních opatření, bude aplikace minimálně do podzimu tohoto roku pro všechny uživatele zdarma,“ doplňuje Macková.

Online léčba nejen afázie

Aplikace je primárně určena pro pacienty s afázií, ale osvědčila se jako doplněk logopedické terapie i při léčbě dalších logopedických onemocnění. Zuzana Hanibalová, jedna z autorek AfaSlovníku dodává: „V době pandemie jsme chtěli být prospěšní větší části společnosti. Viděli jsme v aplikaci potenciál, že by mohla pomáhat i jinde. Začali jsme tedy naší komunikaci cílit i na další skupiny sociálně znevýhodněných – pacienty s vývojovou dysfázií, pacienty s poruchami autistického spektra a rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem. Aplikace od té chvíle začala získávat překvapivě velký ohlas, za dva měsíce (od poloviny března do poloviny května 2020) jsme zaznamenali 570 nových registrací z řad pacientů i logopedů.“

Václav Neckář tváří spotu o afázii

Autoři aplikace natočili k jejímu spuštění videospot s Václavem Neckářem, který je nejznámějším bojovníkem s afázií u nás. Cílem spotu je zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi širokou veřejností, aby nedocházelo k jejímu podceňování a k léčbě se přistoupilo co nejdříve po příhodě.

Význam a naléhavost zviditelnit téma sdílejí i další subjekty. Kratší verze spotu běží od 27. července v celonárodním vysílání České televize a od srpna bude spot s Václavem Neckářem na prodejnách společnosti Vodafone po celé republice.

„Když jsme se v loňském roce rozhodli podpořit další vývoj aplikace AfaSlovník, netušili jsme, jak bude během pandemie otázka využívání aplikací a technologií v oblastí eHealth tak potřebná. Právě na podporu vzniku a vývoje takovýchto ICT projektů se sociálním dopadem se naše nadace zaměřuje a v současnosti tyto projekty zlepšují kvalitu života více než 1,5 milionu lidí v republice,“ uvádí Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Česká republika.

Více o AfaSlovníku: afaslovnik.cz

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!