Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Přes všechny překážky způsobené pandemií koronaviru se letos v září konal 14. ročník Stanu proti melanomu v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové, jehož jedním z mediálních partnerů je magazín Inspirante.cz. Hlavním posláním Stanu proti melanomu je totiž prevence.

„Obrovský zájem o tuto dobročinnou preventivní akci, který byl téměř srovnatelný s minulými ročníky nepoznamenanými koronavirovou pandemií, nás příjemně překvapil. Na počet vyšetřených jsme zachytili rekordní počet zhoubných nádorů, především melanomů, u nichž to byl dvojnásobek,“ řekl prof. Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta její dermatovenerologické kliniky a zároveň předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Pořadatelé přidali letos bonusové vyšetřování znamének v Hradci Králové a společně s plánovanou Prahou, Brnem a Ostravou vyšetřili 3 780 osob, u kterých našli 138 zhoubných nádorů, z toho 48 melanomů. Letos bylo přitom ve stanech dohromady jen 14 vyšetřovacích ambulancí, zatímco loni 20. Tehdy je navštívilo 4 421 osob, objevilo se 149 kožních nádorů, z toho 28 melanomů.

„Akce musela být kvůli pandemii přesunuta z jara na podzim a k jejímu zorganizování nás vedla statistika z naší dermatovenerologické kliniky,“ říká doc. Monika Arenbergerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Pravděpodobně kvůli pandemii jsme letos na jaře diagnostikovali o 35 % méně zhoubných kožních nádorů než ve stejném období v předešlém roce. Pacienti s těmi zbývajícími tedy někde kolem nás chodí. Jsme rádi, že se Stan i v této složité době konal. Zájem o něj dokumentuje, že si veřejnost stále více uvědomuje, že zdravotním rizikem není jen covid-19.“

„Radost i znepokojení, to jsou smíšené pocity, které každoročně prožívám nad závěrečnou bilancí Stanu,“ říká Gabriel Pallay, ředitel odborného vzdělávání sítě lékáren Dr. Max, jež byla i letos generálním partnerem tohoto projektu. „Radost nad včasným záchytem a znepokojení nad rostoucím výskytem kožních nádorů. Letos převládá spíš znepokojení: loni byl melanom zachycen zhruba u 0,6 % osob vyšetřených ve Stanu, letos je tento podíl zhruba dvojnásobný. Je to však signál, že Stan proti melanomu zůstává aktivitou, která má v péči o zdraví výjimečné postavení.“

Akce přinesla jasný vzkaz, že v době, kdy je pozornost zaměřena na šíření koronaviru, nelze zapomínat ani na ostatní rizika. Mezi ta patří i nebezpečí onemocnění melanomem, zvlášť mezi lidmi, již pracují převážně venku pod slunečními paprsky. Takovou rizikovou skupinou jsou i pošťáci. „Česká pošta je tradičním partnerem Stanu proti melanomu a přispívá k podpoře prevence. Aktuální údaje jsou více než přesvědčivé, že je to správná cesta,“ poznamenal personální ředitel České pošty Ivan Feninec, k němuž se přidal i Petr Hejma, starosta městské části Praha 1: „Letošní údaje ze Stanu jasně ukazují, že osvětové kampaně a preventivní vyšetření mají smysl i přímý praktický dopad.“

Zdroj: www.melanom.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!