V pátek byl spuštěn pilotní provoz covid portálu. Měli byste na něm nalézt odpovědi na otázky, které vás napadají v souvislosti s koronavirovou pandemií a běžným životem.

Tvůrci webu si dali za cíl přiblížit někdy méně srozumitelná mimořádná opatření, která nyní zavádí vláda. Na úvodní stránce naleznete přehled různých životních situací jako domácnost a bydlení, problémy při trasování a testování, senioři, stres, zvládání dopadů pandemie, dobrovolnictví, hoaxy… Jednou z nich jsou i osoby se zdravotním postižením, a když si tuto kategorii otevřete, uvidíte seznam příslušných témat.

Například možnost testování prostřednictvím mobilních odběrových týmů, na které má nárok každý, kdo se nemůže z vážných zdravotních nebo jiných důvodů dopravit do odběrových stanovišť. Mobilní tým  vzorek nabere přímo ve vašem sociálním prostředí – například doma. Může jej vyslat praktický lékař nebo krajská hygienická stanice, vy dejte jen vědět, že vám situace neumožňuje dopravit se do místa odběru. Mobilních týmů využívají lidé se sníženou schopností pohybu, lidé se zdravotním postižením žijící sami, kteří se nemohou na odběrová místa dopravit a nechtějí ohrožovat svůj doprovod, mnozí senioři i další.

Dalším tématem jsou důležité telefonní linky, např. na krajské hygienické stanice, krajské úřady atd., které jsou přístupné pro lidi se sluchovým postižením – přes webový prohlížeč je poskytován doslovný přepis hovoru. Na portálu najdete i odkaz na současná mimořádná opatření ve znakovém jazyce a seznam kontaktů na služby, jež v této nelehké době pomáhají nebo zprostředkovávají pomoc lidem se zdravotním postižením. Můžete si rovněž přečíst příručky ke koronaviru, které jsou napsány ve formátu snadného čtení (ETR) pro lidi s intelektovým znevýhodněním. Pracujeme na rozšíření informací o další služby, kontakty a materiály, už nyní jich nemálo můžete najít na jednom místě. Covid portál je dostupný na https://covid.gov.cz/.

Ilustrační foto: Pixabay

Picture of Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

V roce 2021 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy, momentálně pracuji v právní poradně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a v Kanceláři veřejného ochránce práv na Odboru práv osob se zdravotním postižením. Ve volném čase se zabývám problematikou zdravotního postižení, od listopadu 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením na Úřadu vlády, zároveň se věnuji osvětové činnosti a univerzálnímu designu. Jsem přesvědčená o tom, že největšími překážkami nejsou ty architektonické, ale mezilidské nepochopení a nerespektování.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ