Logopedie není pouze pro děti

S čím přicházejí za logopedem dospělí? Jaké problémy nás mohou v pokročilém věku čekat? Proč se nebát vyhledat odbornou logopedickou péči? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v našem článku se speciálně-pedagogickým přesahem. Když se řekne logopedie, mnozí z nás si představí dítě, které špatně mluví v útlém věku a je třeba jeho řečové projevy správně korigovat a stimulovat. To je ovšem pouze malý výsek toho, s čím se logoped

Více »

Mít, či nemít? (datovou schránku)

Vážení čtenáři, v našich poradnách spouštíme novou rubriku k datovým schránkám, kterou povede kolega Karel Mach. Nejen že spolupracuje se spolkem Revenium, ale dlouhá léta pracuje ve firmě ČEZ a s datovými schránkami má bohaté zkušenosti. Bude vám umět odpovědět na dotazy týkající se tohoto tématu, které vás trápí nebo si s nimi nevíte rady. Obracejte se na něj na adresu karel.mach@revenium.cz. Od začátku tohoto

Více »

Je rodičovství lidí s handicapem opravdu tak jiné? Ani náhodou!

Tento text je zamyšlení nad tím, proč jsou stále lidé se zdravotním postižením stigmatizováni v některých oblastech každodenního života. Jejich rodičovství je právě jednou z nich. Troufám si říci, že každý rodič s viditelným handicapem se někdy dostal do situace, kdy ho okolí soudilo právě kvůli jeho viditelnému handicapu, a to i v souvislosti s výchovou či péčí o děti. Pojďme se na úvod krátce zastavit u naší historie.

Více »

Kde všude můžeme hledat nové zaměstnání?

Kde hledat nabídky práce? Co je to chráněný trh práce? Na jaké pozice reagovat? Na tyto otázky se vám pokusíme přinést odpovědi v našem dalším článku z pracovního prostředí. Nedávno jsem na sociálních sítích zaznamenala poměrně ostrou diskusi v podobě nesnášenlivých a urážlivých komentářů právě k problematice práce lidí se zdravotním postižením. Anonymní prostředí k takovému chování přímo vybízí. Nic, z čeho bychom si měli lámat hlavu. Jeden příspěvek mě ovšem

Více »

Dítě v nemocnici má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče

Moje nejstarší vzpomínka, kdy jsem jako dítě zažila nečekané odloučení od rodičů v důsledku hospitalizace, sahá do hluboké minulosti, do období socialismu. Pamatuji si, jak stojíme s rodiči na dlouhé nemocniční chodbě, mžourám do ostrého světla zářivek a pak, nevím proč, se ocitám v náruči cizí starší ženy v uniformě zdravotní sestry. Na hlavě má velký bílý čepec, kterého se bojím. Dívám se na konec chodby, kde stojí

Více »

OZP na úřadu práce

Kdo se může evidovat na úřad práce? Jaké doklady budete muset doložit? Co je to pracovní rekomandace? Proč se na úřad práce vůbec registrovat? Na tyto a další otázky se pokusíme přinést odpovědi v našem dalším článku ze světa pracovněprávní problematiky. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) věnuje problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením zvýšenou pozornost. Od 1. července 2017 ÚP ČR realizuje systémový projekt Rozvoj systému podpory

Více »

Životopis a jeho náležitosti

Jaké údaje by neměly chybět ve vašem životopisu? Co je vhodné do něj uvést? Co v něm nevypadá příliš profesionálně? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v dalším článku z oblasti pracovněprávní problematiky. Zdravíme vás v novém roce a věříme, že vám přinese řadu pracovních i mimopracovních úspěchů. Pro ty, kteří si předsevzali, že si najdou nové nebo jiné zaměstnání, přinášíme pár podnětů k vylepšení životopisu.

Více »

Co bychom si mohli přát pod stromeček?

V rámci předvánočních příprav a pohodové nálady jsem se rozhodla vás v prosinci nezatěžovat žádným těžkým tématem, chci se pouze zamyslet nad tím, co bychom si jako lidé se zdravotním postižením mohli přát pod vánoční stromeček. Zcela tak odbočím od svých profesně zaměřených příspěvků a věnuji vám jednu glosu. Co takhle větší tolerance? V posledním roce byly médii prezentovány předběžné výsledky online výzkumu společnosti In IUSTITIA, který informoval,

Více »

Šikanují šéfové i podřízení. Šest kroků zajistí pracoviště bez šikany

Šikana je horké téma dnešní doby a zdaleka není aktuální jen ve školách, ale také v zaměstnání. Personalisté a vedoucí pracovníci jsou postaveni před nutnost tyto problémy řešit, ale také jim předcházet. Přečtěte si, co dělat v případě, že se šikana ve vaší firmě už objevila, a jaké jsou možnosti její prevence. Každý pátý člověk má se šikanou osobní zkušenosti, což je alarmující fakt. Žádné její projevy by

Více »

Využili byste zkrácený úvazek? Možná na něj máte nárok

Zkrácený pracovní úvazek se hodí spoustě lidí. Nejvíce asi těm, kteří pečují o někoho blízkého, ale kromě této skupiny zaměstnanců jsou to i studenti, senioři nebo lidé, kteří chtějí zbývající čas věnovat třeba novému oboru. Určité skupiny zaměstnanců mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona. Částečných úvazků by také mohlo časem přibýt. Díky čemu? Kdo má nárok? O zkrácený úvazek si může požádat každý, nicméně

Více »