Informační linky ke COVID-19 i pro neslyšící

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 již nabízí řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav i Úřad práce. 

Zajišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena neslyšícím a nedoslýchavým lidem, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce.

„Vzhledem k objemu poskytovaných informací velice vítáme a oceňujeme zvláště zpřístupnění Call centra Úřadu práce ČR pomocí online simultánního přepisu řeči operátorů. Odborní pracovníci této linky ochotně a prakticky poradí v otázkách zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dalších forem pomoci pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální informace zde získají také ti, kteří hledají pomoc poskytovatelů sociálních služeb, a to i v roli pečujících osob. Na požádání vyhledají operátoři volajícímu klientovi spojení na krajskou pobočku či kontaktní pracoviště Úřadu práce příslušné k místu jeho bydliště,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript online. 

Jde o online konferenci tří stran

Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: 

Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, tedy operátorem infolinky.

Společnost chtěla tuto službu představit 28. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. 

„Potěšilo nás, že když se konference kvůli pandemii nemohla uskutečnit, Transkript online službu pohotově nabídl zdarma všem uvedeným institucím a organizacím a dočkala se tak mnohem většího uplatnění,“ řekl Jaroslav Winter z BMI sdružení, které konferenci INSPO organizuje.


KONFERENCE INSPO

Pokud konference proběhne v náhradním termínu 12. října 2020, bude možné na ní informovat již také o praktických zkušenostech s poskytováním této služby. Kdyby ani v říjnu nebylo možné pořádat akce tak velkého rozsahu, organizátoři mají zamluvený v Kongresovém centru Praha další náhradní termín na 10. dubna 2021.

Web: http://www.inspo.cz/
Facebook: https://m.facebook.com/inspo.cz/


Transkript online s.r.o. 

  • Sociálně zaměřená firma, jejímž posláním je pomáhat odbourávat komunikační bariéry klientů. 
  • Hlavní činností společnosti je poskytování služby profesionálního přepisu online. 
  • V ČR žije podle odhadů České unie neslyšících až 500 000 osob s postižením sluchu. Většina těchto osob přišla o sluch během života a neovládá znakový jazyk.
  • Online přepis je tak nejpřirozenější způsob, jak mohou tito lidé komunikovat s okolím.

Web: http://www.transkript.cz/


Přehled úřadů a organizací, pro které Transkript online (převážně nevidomí přepisovatelé) zajišťuje online přepis mluvené řeči:

Informační linky k onemocnění COVID-19

Úřady

Pojišťovny

Firmy

Foto: Pixabay

Marie Zemanová

Marie Zemanová

Její sloupek #za-zrak jste mohli v magazínu Inspirante číst od roku 2019. Ve stejnojmenném blogu informuje o životě bez zraku v souvislostech i na Facebooku. Po letech v médiích se nyní v sociálním podniku Spolu s vámi věnuje PR a lektoruje na workshopech o zrakovém handicapu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!