Knoflíková sbírka aneb Knoflík spojuje

Knoflíková sbírka aneb „Knoflík spojuje“ je projekt brněnského ParaCENTRA Fenix oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5. září. Lidé mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního Knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy, neboť „Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!

Od 1. srpna do 30. září najdete v centru Brna výstavní panely s inspirativními příběhy klientů, kterým ParaCENTRUM Fenix pomáhá v boji s mnoha zdravotními komplikacemi, které s sebou poškození míchy přináší. Můžete se připojit ke skupině lidí, jež spojuje partnerství a spolupráce na projektech začleňování vozíčkářů zpět do aktivního života, a podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS KNOFLIK 30/60/90 na telefonní číslo 87777.

V úterý 5. září se v rámci sbírky uskuteční na náměstí Svobody zajímavý doprovodný program, kde budete mít také další příležitost zakoupit si charitativní Knoflík a blíže se seznámit se spinální problematikou.

Český SCI Day, tedy Mezinárodní den poranění míchy, se bude již posedmé konat rovněž v pražském Centru Paraple. Návštěvníky čeká den nabitý zajímavými informacemi, ukázkami, rozhovory a nebudou chybět ani workshopy. Hlavním záměrem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice poranění míchy a tím usnadnit začlenění lidí se znevýhodněním a zároveň pomoci při zajištění větší úspěšnosti preventivních programů. Mezinárodní den poranění míchy a konference, jenž se pravidelně od roku 2016 pořádají v Centru Paraple, jsou určeny pro odborníky, studenty i laiky, lidi s poškozením míchy, jejich blízké, zkrátka pro všechny, které zajímají novinky a specifika v oblasti péče o lidi s tímto handicapem.

ParaCENTRUM Fenix je oporou lidem po poškození míchy a jejich blízkým už 19 let. Poskytuje komplexní služby zaměřené především na jejich soběstačnost a společné hledání cesty k návratu k aktivnímu životu. Pomáhá lidem po poškození míchy akceptovat novou životní situaci, usnadňuje jim přechod z institucionální péče do domácího prostředí, podporuje je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a nabízí využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťuje také fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci. Funguje zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizuje pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix a Dražbu pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi něž patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

Zdroj: pcfenix.cz, paraple.cz

Foto: Knoflík spojuje

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!