Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku přinášíme soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace.

Změny v pracovně-právních vztazích

 1. Minimální mzda

Minimální mzda vzrostla od ledna o 1600 korun na 18 900 korun, tedy o 9,2 procenta. Od minimální mzdy se odvozuje také minimální odvod na zdravotní pojištění. Výše minimálního odvodu tak od ledna vzrostla o 216 korun na 2 552 korun.

 1. Zaměstnanecké benefity

Nepeněžní benefity (příspěvky na sportovní a kulturní akce, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení apod.) jsou osvobozeny od daně, pokud jejich celkový roční limit nepřesáhne polovinu průměrné mzdy, který je 21 983 korun.

Pokud zaměstnanci tento limit přesáhnou, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj zdravotní a sociální pojištění.

 1. Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

Od 1. 1. 2024 dochází ke znovuzavedení nemocenského pojištění ze mzdy zaměstnanců ve snížené výši 0,6 procenta z hrubého příjmu. Celkem se tak platba pro zaměstnance zvedá z 6,5 procenta na 7,1 procenta na odvodech sociálního pojištění. 

Platba nemocenského pojištění ze strany zaměstnavatele zůstává stejná.

 1. Práce z domova

Část nových pravidel pro home office nabyla účinnosti už v říjnu 2023, další pravidla začala platit až v lednu 2024.

 • Novela stanovila povinnost písemné dohody o práci na dálku.
 • O práci z domova mohou požádat těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o děti mladší devíti let nebo převážně sami dlouhodobě pečující o osobu závislou na pomoci druhých
 • Zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět. Jedinou jeho povinností je písemně své zamítavé rozhodnutí zdůvodnit.
 • Nově vzniká nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, a to paušálně, nebo na základě prokázaných výdajů. 
 • Pracovní smlouvy se mohou uzavírat nebo ukončovat také elektronicky, například mailem.
 1. Slevy na dani 
 • Zrušilo se školkovné ve výši 17 300 korun ročně, na které měly rodiny nárok při umístění dítěte do školky.
 • Došlo ke zrušení daňové slevy na studenta, která činila 4 020 korun ročně. V letošním roce si tak studenti nemohou odečítat daňovou úlevu.
 • Zpřísňují se podmínky pro slevu na manželku. Uplatnit ji budou moci pouze ti, kteří žijí ve společné domácnosti a starají se o dítě do 3 let
 1. Práce na dohodu

Od 1. července 2024 vejde v účinnost právní úprava, která upravuje zaměstnávání na dohodu o provedení práce. 

Nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance na DPP:

 • První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele – účast na nemocenském pojištění vznikne v případě, kdy měsíční příjem z DPP bude vyšší než 25 procent průměrné mzdy. 
 • Druhý vyšší limit bude stanoven pro případ vykonávání práce na DPP u více zaměstnavatelů. Příjmy u všech zaměstnavatelů se pak sčítají a rozhodným příjmem je 40 procent průměrné mzdy. 

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude odvedeno také pojistné. Ze mzdy se strhne 6,5 procenta pojistného za zaměstnance a zaměstnavatel odvede pojištění ve výši 24,8 procenta.

Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Počet dohod o provedení práce není v současné době omezený, platí ovšem limit 10 tisíc korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele a 300 odpracovaných hodin ročně.

Nárok na dovolenou a příplatky při DPP
 • Od ledna 2024 mají „dohodáři“ nárok také na dovolenou
 • Nárok na dovolenou však nevzniká všem. „Dohodáři“ musí splnit dvě podmínky současně: pro zaměstnavatele musí v daném roce pracovat nepřetržitě minimálně 4 týdny a odpracovat alespoň 80 hodin.
 • Lidé pracující na DPP mají nárok také na příplatky za víkendy, svátky, práci v noci nebo ve ztíženém prostředí. 
 1. OSVČ

Osobám samostatně výdělečně činným vzrostou zálohy na sociální a zdravotní pojištění i paušální daň:

 • Výše paušální daně se pro rok 2024 liší podle 3 pásem v závislosti na příjmech a uplatnitelném výdajovém paušálu poplatníka.
 • Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se zvyšuje na 3 852 korun měsíčně, tedy o 908 korun více. 
 • Minimální záloha na zdravotní pojištění stoupá na 2 968 korun, tedy o 246 korun více.
 • Minimální záloha na sociální pojištění při vedlejší činnosti stoupá na 1 413 korun. Podnikáním na vedlejší činnost si mohou přivydělávat lidé vedle svého zaměstnání, důchodci, studenti do 26 let nebo rodiče na rodičovské či mateřské dovolené.
 • Sazba nemocenského pojistného se navýší o 0,6 procentního bodu na 2,7 procenta.
 • Minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění činí 216 korun.
Nová online služba ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení spustila 14. ledna 2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. V této službě najdou OSVČ veškeré informace o aktuálním stavu pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích a další údaje. 

 1. Podpora v nezaměstnanosti

Podmínky pro pobírání podpory v nezaměstnanosti se zpřísňují. Pokud vyčerpáte část podpory a nastoupíte do zaměstnání, můžete se na úřad práce znovu přihlásit až po půl roce. Pokud podporu vyčerpáte zcela, budete muset odpracovat 9 měsíců.

Změna v odstupném

Nově můžete po vyplacení odstupného získat podporu v nezaměstnanosti ihned.

Důchody

 1. Pravidelná valorizace důchodů
 • Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 se zvyšuje o 360 Kč na 4 400 korun měsíčně.
 • Od 1. 10. 2023 se změnila také obecná pravidla pro valorizaci důchodů. Výpočet růstu je nově odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců.
 1. Změna podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu
 • maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky
 • potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 let (účinnost od 1. 10. 2024)
 • dochází ke krácení procentní výměry za předčasnost, a to o 1,5 procenta výpočtového základu
 • procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž zaměstnanec dosáhne důchodového věku
 1. Žádosti o důchod nově i on-line
 • Od 1. prosince 2023 se zavedla možnost podání žádosti o důchod on-line. O důchod můžete zažádat na ePortálu ČSSZ
 • O této novince jsme již informovali v jednom z předchozích článků.

Další významné změny

 1. Rodičovský příspěvek

Dochází k navýšení rodičovského příspěvku z 300 000 korun na 350 000 korun (v případě vícerčat z 450 000 korun na 525 000 korun). 

Zároveň se zkracuje maximální doba jeho čerpání, a to na 3 roky. Obě změny platí u dětí narozených od 1. ledna 2024 nebo dětí, které jsou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

 1. Sazby DPH

Od ledna 2024 nově platí tři sazby DPH. Snížená 12 %, základní sazba 21 % a 0 %

Tištěné a elektronické knihy budou nově osvobozeny od DPH. Půjčování a nájem těchto knih rovněž podléhá osvobození.

Příklady zboží a služeb, u kterých se změnila sazba:
 • sazba DPH se snížila z 15 % na 12 % například u potravin, zdravotnických prostředků, pohřební služby nebo kohoutkové vody
 • sazba DPH se snížila z 21 % na 12 % například u zdravotnických a diagnostických prostředků na jedno použití a jejich opravy
 • sazba DPH se zvýšila z 10 % na 12 % například u léků, vodného a stočného, tepla, sauny a solních jeskyní
 1. Daň z nemovitosti

Daň z nemovitostí se zvyšuje v průměru na 1,8násobek. Samotná částka se bude lišit v jednotlivých městech. Výnos z daně zůstává obcím, které zároveň dostaly větší pravomoc ve zdanění zemědělských pozemků.

Od roku 2025 se bude daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období.

 1. Stavební spoření

Státní podpora stavebního spoření se od 1. ledna 2024 sníží na 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 000 korun. Maximální příspěvek se tak sníží z 2000 Kč na 1000 korun za rok. Změna se týká nových i stávajících smluv. 

 1. Penzijní spoření

Mění se státní podpora penzijního spoření. Minimální částka, kterou si musíte ukládat, abyste na státní příspěvek dosáhli, stoupá na 500 korun. Maximální částka, za kterou ještě příspěvek dostanete, je nově 1700 korun.

 1. eDoklady

Od ledna si můžete stáhnout občanský průkaz do mobilní aplikace

 1. Dálniční známka

Od 1. března 2024 podraží dálniční známka na 2 300 korun. Měsíční známka naopak zlevní na 430 korun a 10denní na 270 korun. Nově přibude i denní známka, která bude stát 200 korun.

Zdroje:

Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost, MPSV 

Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost, tisková zpráva, MPSV 

Právní předpisy v gesci MPSV s účinností 1. ledna 2024, MPSV 

PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany, Ministerstvo financí České republiky 

Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024, newstream 

Velký přehled změn 2024: Rodičovský příspěvek, eDoklady i řízení od 17 let, iRozhlas 

Informace č.: 4–2024 (legislativní změny k 1. 1. 2024), NRZP ČR 

Přehled legislativních změn v roce 2024, BDO 

Přehled legislativních změn v roce 2024: V daních zavede nejvíce novinek vládní konsolidační balíček, BDO 

Daňové a účetní změny: přehled novinek od roku 2024, Jake&James Accounting 

Nová pravidla pro home office i dohodáře. Jaké změny ovlivní trh práce? Forbes

Změny v dovolených i práci na dálku. Novela přinesla vítané úpravy, ale také otazníky, Forbes

Dohodáři mají od nového roku nárok na dovolenou. Úprava zákoníku jim přinese i příplatky za víkendy, iRozhlas

Žádost o důchod můžete nově podat i online, Inspirante

ČSSZ pokračuje v digitalizaci – spustila novou online službu „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, ČSSZ

Jak se od roku 2024 změní stavební spoření? Stavebky.cz

ePortál ČSSZ, ČSSZ

Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, ePortál ČSSZ

K paušální dani se pro rok 2024 můžete přihlásit i s příjmy do 2 milionů korun, na přihlášení už ale zbývá čas jen do středy 10. ledna včetně, Ministerstvo financí České republiky

eDoklady, gov.cz

Foto: Pixabay

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ