Amelie, z.s., ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec připravuje dobrovolnický program pro onkologii, a to díky podepsané smlouvě, která to nyní umožňuje. Dobrovolníci z řad veřejnosti, mezi něž se mohou zapojit všichni nad 18 let, budou docházet na ambulanci a lůžka a zpříjemňovat nemocným čas, který v nemocnici tráví. Této podpory si váží jak nemocní a jejich blízcí, tak zdravotníci a velkým přínosem je i pro samotné dobrovolníky. 

Dobrovolník Amelie v Krajské nemocnici v Liberci může působit na lůžkovém oddělení onkologie, kde pomáhá  rozptýlit pacienty. „Může rozdávat tiskoviny, křížovky, předčítat pacientům, tvořit s nimi či se projít po oddělení. I obyčejné popovídání a přítomnost dává pacientům na chvíli zapomenout na nemoc a trápení,“ říká koordinátorka dobrovolníků Amelie v Liberci Jitka Pavlatová. Další možností je fungování na ambulanci onkologie, kde dobrovolník předává pacientům informace a nabízí nápojový servis při čekání. Do podpory onkologicky nemocných se lze zapojit i jako lektor či pomoci v samotném Centru Amelie.  

Dobrovolníkem může být každý, kdo dosáhl zletilosti a má chuť a čas se zapojit. „Amelie mi otevřela oči. Uvědomila jsem si, co je v životě důležité a co jsou malichernosti. Díky dobrovolnictví jsem zažila spoustu krásných setkání a příběhů plných obyčejných věcí, ale i životní moudrosti. S nemocnými se často od srdce smějeme i pláčeme. Někdy to nejsou lehké okamžiky, jsou však opravdové,“ říká jedna z dobrovolnic Amelie. Kromě jedinečné zkušenosti získá dobrovolník i školení v oblasti dobrovolnictví a onkopsychologie, pojištění, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a zázemí profesionální  neziskové organizace s odborným know-how.  

Amelie není v tomto směru nováčkem. Její dobrovolnický program vznikl již v roce 2007 a už funguje v Praze, Olomouci, Hradci Králové a ve středních Čechách. Je specifický tím, že se zaměřuje na úzkou oblast onkologie a zároveň nabízí účast i lidem, kteří sami s onkologickým onemocněním mají zkušenost. Zájemci o školení se mohou hlásit, více informací o dobrovolnictví a školeních na webu www.amelie-zs.cz.

Foto: Amelie, z.s. 

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ