Nominace do poradního orgánu ombudsmana

Jedním z úkolů veřejného ochránce práv je monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. V tom mu pomáhá poradní orgán. Do něj je do konce května možné nominovat zástupce.

Poradní orgán má jedenáct členů. Jsou to lidé s postižením a lidé hájící práva lidí s postižením. Při jmenování členů poradního orgánu přihlíží ombudsman zejména k jejich odbornosti a angažovanosti v oblasti ochrany práv lidí s postižením.

Tuto agendu má nyní v brněnské kanceláři na starosti zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Jejím úkolem je průběžně sledovat a upozorňovat na systémové nedostatky v oblasti práv lidí s postižením a také o nich informovat Výbor OSN pro práva lidí se zdravotním postižením. Na plnění těchto úkolů se bude podílet i poradní orgán.

„Poradní orgán plní důležitou úlohu v monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Předpokladem pro členství v poradním orgánu není profesní odbornost ani členství v některé z organizací, které se zabývají problematikou práv lidí s postižením. Důležitým faktorem při výběru členů a členek poradního orgánu bude především motivace a dosavadní zkušenost v této oblasti,“ vysvětluje Monika Šimůnková a dodává: „Velmi se těším na naši budoucí spolupráci v této důležité oblasti.“

NOMINACE

Až do 31. května lze nominovat kandidáty do poradního orgánu.

Nominační formulář:
ochrance.cz/fileadmin/user_upload/CRPD/Aktuality-prilohy/Poradni___orga__n_-_nominac__ni___formula__r__.docx

Nominační formulář je třeba odeslat na adresu jungmann@ochrance.cz.

PORADNÍ ORGÁN

Za účelem zapojení lidí s postižením do sledování naplňování Úmluvy na vnitrostátní úrovni zřizuje ombudsman Poradní orgán.

Poradní orgán

  • předkládá ombudsmanovi systémová témata v oblasti ochrany práv lidí s postižením,
  • poskytuje ombudsmanovi konzultace a praktické informace,
  • podílí se na připomínkování právních předpisů ombudsmanem, a zaujímá stanoviska k jeho strategickým dokumentům týkajícím se práv lidí s postižením,
  • získává podněty od lidí s postižením, organizací hájících jejich práva a od pečujících osob,
  • zajišťuje informovanost lidí s postižením, organizací hájících jejich práva a široké veřejnosti o činnost ombudsmana v oblasti monitorování podle Úmluvy.

Foto: Ombudsman.cz

Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!