V úterý 18. září od 8:30 se uskuteční v hotelu Art Nouveau Palace Hotel (Panská 897/12, Praha 1) Breakfast briefing na téma Diversity – why to employ people with disability. Na semináři bude představena příručka Severské obchodní komory a Revenia – „Zaměstnáváte lidi se zdravotním postižením? Pak o diverzitě nemluvíte, vy ji žijete!“ Všichni, kteří se na jejím vzniku podíleli, podporují zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 

Jsme na jedné lodi – společenské a finanční výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Zákon o zaměstnanosti říká, že každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Ne vždy se to firmám daří, ale existují cesty, jak tuto povinnou kvótu naplnit. Víte, že třeba člověk, který má astma, celiakii nebo lupénku je z pohledu legislativy osobou zdravotně postiženou?

Severská obchodní komora ve spolupráci se zapsaným spolkem Revenium pro vás připravila seminář, který vám může pomoci posunout vaši firmu v této důležité oblasti.

Co si ze semináře můžete odnést?

 • informace, jaké jsou legislativní podmínky České republiky pro zaměstnávání osob zdravotně postižených (OZP) a co říká legislativa na speciální benefity pro postižené kolegy
 • zkušenosti, co vám zaměstnávání přinese, jak změní vaši společnost, jak připravit stávající pracovníky na příchod nového zaměstnance se zdravotním postižením
 • návrhy, co dělat, pokud nemůžete zaměstnávat osoby zdravotně postižené
 • pohled ředitele firmy, která je významným zaměstnavatelem OZP na různých pozicích
 • zkušenosti personalistů s náborem osob se zdravotním postižením do významné finanční instituce
 • pohled zaměstnance se zdravotním postižením na přístup velkého zaměstnavatele k OZP
 • jak podpořit studenty se zdravotním postižením a jak spolupracovat se školami

Vystoupí:

 • Hana Potměšilová,  předsedkyně představenstva, Revenium, z. s.
 • Leoš Vrbata, jednatel, Filipa, s. r. o.
 • Petra Krátká, Human Resources, Komerční banka, a. s.
 • Karel Mach, Koordinátor podpůrných služeb , ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
 • Petr Vyhnánek, člen představenstva, Revenium, z. s.

Moderuje: Petra Horáková, Revenium, z. s.

Přednáška bude v českém jazyce bez tlumočení.

Více informací a registraci najdete v pozvánce na webu Severské obchodní komory.

 

Foto: Pixabay

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ