Simultánní přepis dovoluje volat i lidem se sluchovým postižením

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V Česku přibývá institucí, s nimiž se mohou telefonicky spojit také lidé se sluchovým handicapem. Jak hovor s online simultánním přepisem řeči volaného přesně funguje, představí na březnové konferenci INSPO zástupci společnosti Transkript online.

„Volající klient, který má postižení či poruchu sluchu, vede klasický rozhovor, doslovný přepis řeči svého komunikačního partnera sleduje v reálném čase online,“ vysvětluje Zdeněk Bumbálek, jednatel společnosti Transkript online.

Tuto službu zde zajišťují převážně nevidomí rychlopísaři, zvládající více než 500 úhozů za minutu.

Z technického hlediska představuje telefonování s podporou přepisu online konferenci tří stran – volající uživatel služby, volaná osoba a přepisovatel. Probíhá to tak, že uživatel služby klikne na ikonku infolinky pro neslyšící umístěné na webu úřadu. Otevře se stránka se stručným popisem služby, která je dostupná v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Zájemce pak pouze do editačního pole vepíše své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „zavolejte mi“.

V tuto chvíli se na webu otevře okno pro přepis a systém automaticky ihned volá klientovi. Ten vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Tato instrukce se objeví v okně pro přepis, kde také klient následně po celou dobu hovoru sleduje simultánně přepisovanou řeč pracovníka úřadu.

Od okamžiku, kdy klient začne mluvit, již probíhá klasický telefonický hovor. Operátor infolinky může klienta dále přepojit na linku konkrétního pracovníka za stálého pokračování komunikace s podporou přepisu jeho řeči.

Podrobněji se budou moci se službou hovor s online simultánním přepisem řeči volaného seznámit účastníci konference INSPO v odpolední sekci věnované technologiím pro osoby se sluchovým postižením.


Přepis řeči

  • Službu hovor s online simultánním přepisem řeči volaného implementovalo na web úřadu už několik  městských částí Prahy, krajský úřad Středočeského kraje či město Tábor.
  • Na svých klientských linkách ji nabízejí rovněž některé komerční subjekty.
  • Na konferenci INSPO byl simultánní přepis poprvé využit v roce 2008.

Konference INSPO

  • Jubilejní 20. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha.
  • Na konferenci zazní přednášky o technologických novinkách zlepšujících život lidem s různým zdravotním postižením.
  • Ve všech sálech bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis.
  • Program byl zveřejněn na inspo.cz/inspo-2020.
  • Na konferenci je třeba se přihlásit předem. Do 15. února 2020 platí zvýhodněná cena 500 korun, která zahrnuje i občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí  250 korun stejně jako jejich asistenti. Od 16. února bude cena 600/300 korun. Podrobnější informace o registraci jsou dostupné na stránce inspo.cz/registrace.
  • Web: inspo.cz

 

Foto: archiv konference

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!