Sociální služby obstály v počtu zachráněných životů

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sociální služby epidemii onemocnění covidu-19, které se v České republice šíří od března loňského roku, zvládly. Zatímco v celkovém počtu úmrtí zaujala naše země ve statistikách druhé nejhorší místo v Evropě, v sociálních službách je tomu naopak, ty byly po Portugalsku nejlepší.

Celkový počet obětí koronaviru dosáhl k 6. srpnu 2021 celkem 30 363 osob, z toho v pobytových sociálních službách to bylo 3 418 klientů. V sociálních službách zemřelo 17,92 % klientů (i po započtení různých forem bydlení pro seniory, které byly v zahraničí na rozdíl od Česka vykazovány a evidovány). V Portugalsku byl tento podíl 14 %. Za námi skončily např. Dánsko (35 %), (Anglie 39 %), Finsko (42 %), Německo (49 %) a Španělsko (63 %).

Díky očkování, které v sociálních službách probíhá od začátku roku, a úsilí zaměstnanců v sociálních službách a dobrovolníků lze konstatovat, že české sociální služby obstály v počtu „zachráněných životů“ v pobytových sociálních službách. Vyplývá to ze zprávy, kterou zpracovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.   

Celkový počet nakažených, tj. těch, u kterých byla nákaza covid-19 potvrzena a prošli od října 2020 evidencí Informačního systému infekční nemoci (ISIN), dosáhl 36 560 osob. Z toho bylo 22 696 klientů pobytových sociálních služeb a 13 864 zaměstnanců všech sociálních služeb (údaje k 4. květnu 2021, po tomto termínu byly nárůsty minimální). Nejhorším dnem pro sociální služby byl 15. listopad 2020, kdy bylo evidováno 5 102 nakažených klientů a 3 072 nakažených zaměstnanců.

„Pandemie covidu-19 znamenala všude enormní zátěž pro sociální služby – zaměstnance, klienty, management, ale i rodiny, dobrovolníky, studenty a další. Tím spíše jsem rád, že zatímco v celkových dopadech je Česká republika na 5. místě, v počtu úmrtí ve srovnání s ostatními státy Evropy obsadila 2. místo. Počty úmrtí v sociálních službách ukázaly, že jsme se nejen maximálně snažili naše klienty ochránit, ale že se nám to i podařilo, druhé nejlepší místo je toho důkazem. Nicméně jde o smutný ukazatel, který se hluboce vryl do myslí a srdcí pečovatelek, pečovatelů, asistentů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších, kterým musíme poděkovat za jejich nasazení,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Následky koronaviru, který zasáhl celý svět, se snažila vláda zmírňovat mimořádnými dotačními tituly (například program podpory C, D a E). V roce 2020 a 2021 žádalo o dotace 20 379 služeb a na jejich podporu bylo vyplaceno téměř 9 miliard Kč.

„Klíčové v ochraně klientů a zaměstnanců ve službách ve všech vlnách byly ochranné pomůcky, ochranné postupy a testování. Jsem ráda, že se situace z jara 2020, kdy jsme byli bez pomůcek, nemůže opakovat, pomůcek je dost. Jsem ráda, že se semkli odborníci a připravili patřičné postupy. Díky všem lidem v sociálních službách, kteří tyto postupy drilovali, aby ochránili klienty a sebe v čase akutní nákazy. Jsem vděčná za testování, díky němuž jsme včas nacházeli nemocné a mohli otevřít domovy pro návštěvy. Kombinace všech tří metod zabránila značným ztrátám, obdobným v jiných zemích. Nyní máme ještě další metodu v podobě očkování, v tom vidíme obrovský přínos,“ říká Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro kvalitu sociálních služeb.  

Zatím nejúčinnějším způsobem, jak se vyrovnat s onemocněním covid-19, je očkování. Podle informací Ministerstva zdravotnictví bylo k 26. červenci 2021 naočkováno 134 048 klientů pobytových sociálních služeb a zaměstnanců sociálních služeb. Odborným rozpadem tohoto parametru jde o 92,3 % naočkovaných seniorů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a 60 až 65 % proočkovaných zaměstnanců. 

„Na dobu covidu se snažíme nahlížet spíše pozitivně. Přínosy spatřujeme v nezvyklém zacílení veřejnosti (odborné i laické) na oblast sociálních služeb, ale také ve zvýšené pozornosti představitelů MPSV. Díky velké medializaci se zvýšilo povědomí o tomto oboru jako o možném zaměstnání, určitě k nám přišli odborníci z oborů, které by to dříve ani nenapadlo (např. gastro obory). Se zvýšením prestiže evidujeme příchod tzv. kvalitnějších zaměstnanců, vyšší je míra zapojení asistivních a IT technik do sociálních služeb,“ doplňuje Renata Prokešová, generální ředitelka Clementas. 

Příběhy poskytovatelů sociálních služeb si přečtete ve zprávě Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Zdroj: helpnet.cz

Foto: pixabay.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!