Týden rané péče připomene 30 let její existence

V týdnu od 2. do 8. listopadu proběhne už třináctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesune do online prostoru, cíle kampaně se však nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče. Slogan letošního ročníku „30 let lepších startů“ upozorňuje na to, že raná péče v Česku funguje už 30 let a pomohla za tu dobu už tisícům dětí lépe odstartovat do života. A že raná péče je tady pro rodiny stále a funguje i v době koronavirové. 

Raná péče je vlajkovou lodí sociálních služeb. Vyvíjela se, rostla a reagovala na potřeby rodin, do nichž se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením. Za 30 let své existence ušla velký kus cesty a s ní i všichni pracovníci. Letošní ročník je oslavou tohoto výročí, ale má otevřít i diskusi, kam bude raná péče směřovat v dalších letech.

Narození dítěte s vážným handicapem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Mnohým rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu opětovně ji vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče při tom rodinám pomáhá vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich. Jejím cílem je podpořit rodiny tak, aby si věděly rady a mohly své dítě vychovávat doma a nemusely přistoupit k ústavní péči.

Letošní 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce mimo jiné rozšířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že podporuje rodinu jako systém, pracuje se všemi jejími členy, pomáhá hledat vnitřní i vnější zdroje a propojuje formální i neformální pomoc. Aby celý systém dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. V rámci Týdne rané péče proto budeme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením i s cílem posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, pedagogiky a zdravotnictví a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

„Letošní třicáté výročí rané péče přineslo zcela nečekané výzvy – jak podporovat rodiny i v době nouzového stavu a při opatřeních proti pandemické situaci,“ říká ředitelka karlovarského centra rané péče Jitka Barlová. „Současný stav ovlivní i průběh Týdne rané péče, spoustu aktivit přesunula centra rané péče do online formy – pořádají webináře pro odborníky, publikují silné příběhy rodin vychovávajících dítě s postižením a využívajících ranou péči, oslovují média, televize a rozhlas.“

Konkrétní program v jednotlivých regionech je k dispozici na webu www.tyden.ranapece.cz. Kampaň osvětového charakteru proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné. Jako každý rok se i letos ke kampani připojí dobrovolníci, studenti a partneři, podpoří ji také významné osobnosti, herci, vědci nebo sportovci.

Více informací o kampani naleznete na www.tydenranepece.cz.

Společnost pro ranou péči
Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem s handicapem a jejich rodinám prostřednictvím pracovišť rané péče v 10 krajích republiky.
Společnost pro ranou péči 30 let

Foto: Společnost pro ranou péči

Kristina Mezníková

Kristina Mezníková

Pracuji jako koordinátorka projektů v ostravské pobočce Společnosti pro ranou péči a zároveň se jako copywriterka a korektorka na volné noze věnuji psaní a úpravám nejrůznějších textů. Práce v rané péči, která pomáhá rodinám s dětmi s postižením zraku, mě baví, dává mi smysl, a navíc zde mám skvělé kolegyně. Můj život zaplňují a nádherně naplňují mé tři děti. Radost mi přinášejí knihy, příroda a běhání.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!