Už dvacet organizací má značku spolehlivosti

Rada pro hodnocení spolehlivosti udělila značku spolehlivosti spolku Nové háro, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Je to už dvacátá organizace, která ji získala. Značka spolehlivosti dokládá, že organizace je transparentní, plní své poslání a dobře zachází s finančními prostředky dárců.

Nové háro založila v roce 2017 Markétka Zagrapanová z Lužice u Mostu. Vedla ji k tomu především osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů i touha pomáhat ostatním lidem a alespoň trochu jim ulehčit náročný boj se zákeřnou nemocí. Sama jí v roce 2018 v devatenácti letech podlehla.

Od svého vzniku Nové háro pomáhá nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobí paruku z pravých vlasů, a to přímo na míru.

Získat značku spolehlivosti není pro žádnou neziskovku jednoduché. Naši nezávislí hodnotitelé používají speciální metodiku a na základě jejich hodnocení o udělení značky ještě rozhoduje rada složená z odborníků se znalostí neziskového sektoru. Nové háro je důkazem toho, že profesionálně mohou fungovat i menší organizace založené na práci dobrovolníků,“ uvedl Aleš Mrázek, hlavní metodik značky spolehlivosti.

Značka spolehlivosti je samoregulačním nástrojem založeným na certifikaci veřejně prospěšných organizací, které o hodnocení dobrovolně požádají. Značku do České republiky přinesla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která hodnocení spolehlivosti spravuje a koordinuje činnost hodnotitelů i nezávislé odborné rady.

Veřejně prospěšné organizace u nás procházejí hodnocením teprve několik let a značka si postupně získává své příznivce,“ doplňuje Marek Šedivý, prezident AVPO ČR. Její držitelé byli například jednou ze skupin neziskových organizací, kterým v době první vlny pandemie covid-19 společnost Škoda Auto darovala nové automobily, aniž by musela sama složitě ověřovat transparentnost a profesionalitu podpořených organizací. To je i hlavní myšlenka tohoto mezinárodně fungujícího monitoringu dobročinných organizací – ulehčit dárcům rozhodování a poskytnout jim jistotu, že jejich dary budou využity na deklarované aktivity.

Zdroj: helpnet.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!