Amelie, z.s., provedla dotazníkové šetření mezi onkologicky nemocnými v České republice a výstupy této sondy mezi téměř 400 lidmi potvrzují, že se v problematice spánku a jeho narušení v zásadě nelišíme od zbytku světa. Informace také naznačují cesty, kde se dá něco zlepšovat. Výzkum však vzbuzuje i mnoho otázek, například v oblasti služeb pro lidi s problémy se spánkem.

Během léta minulého roku proběhl sběr dat dotazníkovou formou na téma spánku mezi onkologicky nemocnými. Přestože dotazník nelze zevšeobecňovat, výsledky naznačují, že je situace v zásadě stejná jako v zahraničí a onkologicky nemocní mají obtíže mnohem častěji než běžná populace. U té se nespavost podle zahraničních studií projevuje u 6 až 30 % populace, u onkologicky nemocných to je 30 až 75 %.

Dopady nespavosti se odrážejí v mnoha rovinách, z nichž některé se dají vyjádřit i finančně zátěží pro jedince, zaměstnavatele a zdravotní systém. Jiné mají v dlouhodobém horizontu dopady na zdraví, život, psychiku či kvalitu života. Proč se jí zabývat u onkologicky nemocných? Třeba proto, že se v důsledku nespavosti narušuje imunita, která je sama o sobě léčbou a nemocí zatížena. Také proto, že některé typy onkologické léčby samy o sobě mají dopady na kvalitu i kvantitu spánku, například hormonální léčba či ozařování v oblasti pánve.

Jak vypadá nespavost? Prodloužená doba usínání, časté probouzení v noci, časné ranní probouzení. Spánek, který nepřináší zotavení, má vliv na denní aktivity a fyzické projevy. Pokud tyto obtíže trvají déle než měsíc s frekvencí třikrát a vícekrát během týdne, jde o klinicky diagnostikovatelnou nespavost.

Co se podařilo dotazníkem zjistit:

  • Téměř tři čtvrtiny onkologicky nemocných v léčbě nebo po ní zažívají obtíže se spánkem.
  • U více než poloviny respondentů šlo o obtíže se spánkem středně závažné a velmi závažné.
  • Nejčastěji obtíže vnímali lidé ve věkové kategorii 50 až 59 let. Častěji ti, kdo žijí v domácnosti s nezletilým dítětem, a ti, kdo měli obtíže se spánkem ještě před diagnózou.
  • 70 % dotazovaných onkologicky nemocných se na jejich spánek neptal lékař a více než 49 % respondentů o tom s lékařem ani nehovořilo.
  • Nejčastější intervencí lékaře je léková forma řešení nespavosti.

Přestože je spánek téma, které by nemělo zůstávat stranou, lidé obtíže s nespavostí podceňují a odkládají hledání řešení – u onkologicky nemocných to není jiné. Na podporu jejich spánku vznikla stránka amelie-zs/spanek.

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí spolku je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách.

Zdroj: www.amelie-zs.cz
Ilustrační foto: pixabay.com

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!