Už víme, jak spí onkologicky nemocní

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Amelie, z.s., provedla dotazníkové šetření mezi onkologicky nemocnými v České republice a výstupy této sondy mezi téměř 400 lidmi potvrzují, že se v problematice spánku a jeho narušení v zásadě nelišíme od zbytku světa. Informace také naznačují cesty, kde se dá něco zlepšovat. Výzkum však vzbuzuje i mnoho otázek, například v oblasti služeb pro lidi s problémy se spánkem.

Během léta minulého roku proběhl sběr dat dotazníkovou formou na téma spánku mezi onkologicky nemocnými. Přestože dotazník nelze zevšeobecňovat, výsledky naznačují, že je situace v zásadě stejná jako v zahraničí a onkologicky nemocní mají obtíže mnohem častěji než běžná populace. U té se nespavost podle zahraničních studií projevuje u 6 až 30 % populace, u onkologicky nemocných to je 30 až 75 %.

Dopady nespavosti se odrážejí v mnoha rovinách, z nichž některé se dají vyjádřit i finančně zátěží pro jedince, zaměstnavatele a zdravotní systém. Jiné mají v dlouhodobém horizontu dopady na zdraví, život, psychiku či kvalitu života. Proč se jí zabývat u onkologicky nemocných? Třeba proto, že se v důsledku nespavosti narušuje imunita, která je sama o sobě léčbou a nemocí zatížena. Také proto, že některé typy onkologické léčby samy o sobě mají dopady na kvalitu i kvantitu spánku, například hormonální léčba či ozařování v oblasti pánve.

Jak vypadá nespavost? Prodloužená doba usínání, časté probouzení v noci, časné ranní probouzení. Spánek, který nepřináší zotavení, má vliv na denní aktivity a fyzické projevy. Pokud tyto obtíže trvají déle než měsíc s frekvencí třikrát a vícekrát během týdne, jde o klinicky diagnostikovatelnou nespavost.

Co se podařilo dotazníkem zjistit:

  • Téměř tři čtvrtiny onkologicky nemocných v léčbě nebo po ní zažívají obtíže se spánkem.
  • U více než poloviny respondentů šlo o obtíže se spánkem středně závažné a velmi závažné.
  • Nejčastěji obtíže vnímali lidé ve věkové kategorii 50 až 59 let. Častěji ti, kdo žijí v domácnosti s nezletilým dítětem, a ti, kdo měli obtíže se spánkem ještě před diagnózou.
  • 70 % dotazovaných onkologicky nemocných se na jejich spánek neptal lékař a více než 49 % respondentů o tom s lékařem ani nehovořilo.
  • Nejčastější intervencí lékaře je léková forma řešení nespavosti.

Přestože je spánek téma, které by nemělo zůstávat stranou, lidé obtíže s nespavostí podceňují a odkládají hledání řešení – u onkologicky nemocných to není jiné. Na podporu jejich spánku vznikla stránka amelie-zs/spanek.

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí spolku je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách.

Zdroj: www.amelie-zs.cz
Ilustrační foto: pixabay.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!