Zrychlete! – vyzývá neziskovka vládu a chce bezbariérové cestování vlakem pro všechny

Nezisková organizace Asistence zveřejnila výzvu vládě. Požaduje vytvoření závazné koncepce celkového odstranění bariér při cestování vlakem s jasně určenými termíny dokončení.

Ve výzvě se píše, že se lidé se zdravotním postižením při cestování vlakem potýkají s řadou překážek.

Problémem není jen to, že většina vlakových souprav na českých kolejích je bariérová. Ani nízkopodlažní vlak nemusí totiž automaticky znamenat cestování bez bariér – bezbariérové totiž musí být i nástupiště a celé nádraží, aby ho mohl člověk s postižením vůbec využít.

Další bariérou znesnadňující lidem s handicapem cestování je složitý a nepřehledný systém objednávání nízkopodlažních vlaků a plošin.

U většiny českých dopravců je nutné objednat nízkopodlažní spoj 24 hodin předem a v některých případech i 48 hodin.

Navíc řada vlaků, které jsou označeny jako bezbariérové, ve skutečnosti bezbariérová není – často z důvodu rozbité či nepoužitelné plošiny.

Vlakový personál také obvykle nedovede člověku s postižením adekvátně pomoci, neboť mu chybí náležité proškolení.

„Ochota zaměstnanců dopravních společností, personálu železničních stanic i náhodných kolemjdoucích bývá velká a lidé často nabízejí, že člověka na vozíku do vlaku či z vlaku vynesou. To se však pojí se značným rizikem, a proto toto řešení nepovažujeme za dlouhodobě přijatelné“, píše se dále.

„Nemůžeme se spokojit s tím, že podstatná část naší populace je kvůli svému zdravotnímu postižení vyloučena z možnosti plně využívat vlakovou dopravu. Vyzýváme vládu, aby vypracovala závaznou koncepci bezbariérového cestování vlakem a aby stanovila datum, ke kterému budou všechny vlakové spoje a železniční stanice přístupné pro všechny“, končí výzva.


Cestování vlakem v číslech

Nástupiště

  • 76 procent nádraží má všechna nástupiště bariérová.

Nádražní budovy

  • 77 procent nádraží je bariérových včetně pokladen a čekáren.

Vlaky

  • Kromě bariérových vlaků není reálně přístupná ani velká část tzv. bezbariérových vlaků například z důvodu nefunkčních plošin.

Systém objednávání

  • Cestující na vozíku se musí objednávat 24 až 48 hodin předem.

Cestování vlakem v praxi

Tomáš Bandžuch a jeho tělesně handicapovaný bratr chtěli jet vlakem z Pardubic do Prahy a zpět. To se však ukázalo těžší než výprava na Mars…

Více o jejich cestování:
irozhlas.cz/zpravy-domov/vozickari-hendikepovani-vlaky-cestovani-ministerstvo-dopravy-ceske-drahy_2002010700_dok


Asistence, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením.
asistence.org

O nedostatečné přístupnosti vlakové přepravy pro lidi s handicapem jsme psali zde: inspirante.cz/index.php/2019/12/18/cesty-vlakem-jsou-pro-lidi-s-postizenim-plne-barier/

 

Foto: Pixabay

Marie Zemanová

Marie Zemanová

Její sloupek #za-zrak jste mohli v magazínu Inspirante číst od roku 2019. Ve stejnojmenném blogu informuje o životě bez zraku v souvislostech i na Facebooku. Po letech v médiích se nyní v sociálním podniku Spolu s vámi věnuje PR a lektoruje na workshopech o zrakovém handicapu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!