Healthy.io promění chytrý telefon na diagnostické zařízení

Jestliže jste někdy přemýšleli o jiném využití svého mobilního telefonu než jen pro volání či psaní zpráv, pak vězte, že již existují aplikace, jež mohou proměnit váš „chytrý“ mobilní telefon v diagnostické zařízení. S příkladem takového řešení pro mobilní telefon přišla například společnost, která na svých stránkách healthy.io prezentuje několik diagnostických aplikací. Jde o aplikace, které prostřednictvím kamery chytrého telefonu dokážou vzdáleně online provést diagnostickou  analýzu. Na webu healthy.io lze nalézt zatím čtyři aplikace, jejichž prostřednictvím si lze provést v domácím prostředí diagnostiku chronického onemocnění ledvin (Minuteful Kidney), onemocnění močových cest (Minuteful UTI), analýzu moči (Minuteful 10) či analýzu vnějších povrchových poranění (Minuteful Wound).

Jak to funguje?

Domácí test na chronické onemocnění ledvin (angl. CKD) se provádí pomocí domácího testovacího setu, který připomíná svou jednoduchostí domácí antigenní test na přítomnost koronaviru. Testovací set je založen na analýze poměru proteinu albuminu vůči organické kyselině kreatinu (ACR – albumin to creatinine ratio) na základě vzorku moči. Bohužel testovací sada je doručována na základě požadavku uživatele a je v současnosti dostupná zřejmě jen na území Velké Británie, Spojených států nebo Izraele. Testovací sada nicméně na základě vzorku moči poskytne uživateli výsledek v podobě barevné škály na kartičce, kterou posléze uživatel jednoduše vyfotí svým telefonem a odešle k vyhodnocení prostřednictvím aplikace Minuteful Kidney Test, již lze přímo nainstalovat přes Google Play obchod. O vyhodnocení se nakonec postará umělá inteligence a vizuální kolorometrická analýza s vysokou přesností. Výhoda celého řešení je právě v tom, že celý test je možné absolvovat v pohodlí domova, aniž byste museli navštívit lékaře či odbornou laboratoř. Toto řešení je zejména vhodné v mnoha případech, kdy je chronické onemocnění ledvin u pacientů v počátečním stadiu, takže lidé zpravidla ještě vůbec o riziku onemocnění nemají povědomí. Kontrola správné funkce ledvin je důležitá především u osob s rizikem zvýšené glykemie při diabetu, kdy dlouhodobá hyperglykemie může vést až k tzv. diabetické nefropatii ledvin. Aplikace Minuteful Kidney je prvním takovým testem, který získal povolení k užití od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Na podobném principu jako aplikace Minuteful Kidney Test jsou založeny také aplikace Minuteful UTI pro včasnou detekci onemocnění močových cest nebo analýzu vzorku moči (Minuteful 10). Dalším příkladem aplikace, pro niž lze tentokrát využít už jen kameru v chytrém telefonu v kombinaci a aplikací, je řešení Minuteful Wound, která slouží pro automatickou analýzu poranění, resp. průběžného hojení poraněné tkáně. Proces vyhodnocení je obdobný jako v předchozím případě, pouze s tím rozdílem, že není třeba testovací sada, kdy pomocí mobilního telefonu pouze pořídíte snímek poranění a prostřednictvím aplikace zašlete k vyhodnocení. Aplikace tak umožní lékařům průběžně sledovat proces hojení, nebo ve správný čas nasadit léčbu. Řešení je vhodné například při pooperačním hojení ran, aniž by bylo třeba navštívit odborného lékaře, k čemuž nezřídka může docházet až se zpožděním. Bohužel je však třeba poznamenat, že i tato aplikace je zatím dostupná pouze ve Spojených státech, kde společnost zaregistrovala celou řadu svých patentů, ve Velké Británii nebo v Izraeli.  

Uvádí se, že léčba chronického onemocnění ledvin a konečného stadia onemocnění ledvin (ESRD) v současné době stojí více než 120 miliard dolarů každý rok. Tento stav je označován jako „tichý zabiják“, protože často nemá příznaky až do velmi pozdních stadií. Podle National Kidney Foundation je ohrožen jeden ze tří Američanů, včetně těch s cukrovkou a hypertenzí. Přesto většina neví, že mají tento stav, dokud neprogreduje do ESRD, případně vyžaduje dialýzu a/nebo transplantaci ledviny. Společnost také spolupracovala s předními americkými pojistiteli v rámci klinického hodnocení a obsloužila více než 100 000 Američanů, čímž bylo řešení připraveno na plné komerční zavedení. Výsledky hodnocení v USA ukázaly, že domácí testování pomocí Minuteful Kidney zvýšilo ochotu k testování až o 50 procent u dříve netestované populace bez ohledu na demografické a socioekonomické rozdíly. Aplikace může podpořit včasnou detekci CKD tím, že pacientům umožní provést test ACR na klinické úrovni v jejich preferovaném čase a místě, s jednoduchým skenováním chytrým telefonem, bez hardwarových klíčů nebo doplňků. Vzorky není třeba posílat do laboratoře a výsledky jsou okamžité.

Zdroj a foto: healthy.io

Vít Kettner

Vít Kettner

Vít působí od konce 2020 v Reveniu jako projektový manažer a v současnosti má na starosti také IT podporu, podílí se na správě webů spolku včetně magazínu Inspirante. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, kde také působil krátce jako vedoucí IT oddělení. Předtím pracoval přes 14 let v Evropském sociálním fondu na MPSV. Vítek se s úžasem z rozmanitosti světa stále něco nového učí. Naposledy se pustil do studia oboru řízení IT technologií, což však mj. ze zdravotních důvodů nedokončil. Svému zdravotnímu omezení dlouho vzdoroval a odmítal si jej připustit. Nakonec se však po opakovaných hospitalizacích se svou diagnózou s pokorou smířil a těší se na každý nový den. Je ženatý s manželkou Vendulou a má syna Vojtu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!