Online tlumočení znakového jazyka ve zdravotnických zařízeních

Unie neslyšících Brno realizuje ve spolupráci s firmou Deafcom projekt Zabezpečení pohotovostní komunikace ve zdravotnických zařízeních. Cílem celého projektu je efektivnější poskytování tlumočení ve znakovém jazyce. Neslyšící se díky využití QR kódu snáze dorozumí s personálem ve vybraných brněnských zdravotnických zařízeních. Projekt je finančně podpořený Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Více »
Laboratoř se zkumavkami na krev

Nový krevní test pro včasné vyšetření Alzheimerovy choroby

Výzkumníci z Univerzity v Göteborgu, kolegové z Univerzity v Lundu a v kanadském Montrealu představili slibný krevní test s názvem „p-tau217“ pro identifikaci či vyloučení amyloidózy v mozku (amyloid je bílkovina, resp. její fragment, která se při chorobných stavech ukládá v mezibuněčném prostoru), což je nejvýznamnější a nejranější indikátor Alzheimerovy choroby. Při použití správného pracovního postupu test poskytuje vysokou přesnost. Nejen tato studie podtrhuje význam mezinárodní

Více »

Registrujte se na konferenci INSPO 2023

Už 23. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha. Program nejvýznamnější konference tohoto zaměření v Česku, který byl zveřejněn na www.inspo.cz/inspo-2023, představí aktuální možnosti využití technologií zlepšující život lidí se zdravotním znevýhodněním.  „Účastníci se mohou těšit například na přednášky o možnostech využití generativní umělé inteligence uživateli se specifickými potřebami, virtuální realitě při mozkových operacích či

Více »

Nový „inteligentní“ materiál, který se dokáže pružně přizpůsobit

Výzkumníci na univerzitách ve Stuttgartu a Tübingenu vyvíjejí autonomně přizpůsobitelné polymery schopné adaptovat se na pohyby a měnící se podmínky prostředí. Nositelné zdravotní pomůcky, jako jsou měkké exoskelety, které poskytují oporu pacientům po mozkové příhodě, nebo náplasti pro podávání léků s řízeným uvolňováním, musí být vyrobeny z materiálů, které se mohou inteligentně a autonomně přizpůsobit pohybům nositele a měnícím se podmínkám prostředí. Jde přesně o

Více »

Hybridní kniha zpřístupňující téma udržitelného rozvoje

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně se podílelo na přípravě zajímavé multimediální publikace OSN: Svět, který chceme, budoucnost pro všechny. Toto unikátní dílo umožňuje simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Publikace je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, kterým se snaží zjednodušit přístup k informacím o udržitelném rozvoji. Co je hybridní kniha? Hybridní kniha je typ multimediální publikace.  Skládá se ze tří typů informačně

Více »

Rychlejší vyšetření pomocí nové magnetické rezonance

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) se do pokročilého provozu dostává nová magnetická rezonance, která pacientům nabízí rychlejší a komplexnější vyšetření. Přistroj stál více než padesát milionů korun, vytváří snímky ve vysoké kvalitě a patří k nejmodernějším magnetickým rezonancím na trhu. Co je magnetická rezonance? Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která podrobně zobrazuje požadované oblasti lidského těla. Zobrazovací metoda magnetické rezonance nepracuje na

Více »

Umělá inteligence pomohla vytvořit první Atlas plicních buněk

Lze lidský orgán zmapovat až do úrovně jediné buňky a dozvědět se více o každé z nich? A můžeme zjistit, jak se tyto buňky u jednotlivých lidí liší? Výzkumníci z centra Helmholtz v Mnichově a jejich spolupracovníci se této výzvy chopili a vyvinuli Atlas lidských plicních buněk pomocí technik založených na umělé inteligenci (AI). Tento atlas objasňuje rozmanitost typů jednotlivých plicních buněk a umožňuje dozvědět

Více »

Nová metoda odhalí bakteriální reakci na antibiotika za pět minut

Výzkumníci z Karolinska Institutet ve Švédsku vyvinuli molekulární metodu, která je schopna během několika minut zjistit, zda bakterie reagují na antibiotika, či nikoliv. Zjištění jsou prezentována v časopise Nature Microbiology a výzkumníci nyní doufají, že vyvinou jednoduchý test, který budou moci lékaři používat. „Jsme si jisti a doufáme, že to může být jeden z mnoha nástrojů, které lékaři potřebují k řešení antibiotické rezistence, což je

Více »

Aplikace pro nevidomé návštěvníky Zoo Brno

Nevidomí návštěvníci brněnské zoo mají další příležitost, jak se dozvědět spoustu zajímavých informací o zvířatech i jednotlivých expozicích. Ve spolupráci se Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity vznikl jedinečný portál Slyším Zoo Brno, který jim zpřístupňuje obsah vzdělávacích panelů a informačních popisek. Portál je plně optimalizován pro ovládání a čtení hlasovým výstupem na mobilním telefonu. Projekt navázal na předchozí úspěšnou spolupráci Zoo Brno a Střediska Teiresiás, díky

Více »

Příklady uplatnění umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví

Jestliže jsem ve svých posledních #4fantaziích psal o možnostech dialogu s umělou inteligencí, která prošla a prochází prudkým rozvojem, chtěl bych v tomto příspěvku uvést některé další příklady vhodného uplatnění umělé inteligence (Aritificial Intelligence – AI) v různých oblastech zdravotnictví. Podívejme se nyní na několik příkladů, kde se úspěšně AI již uplatnila a pomohla lékařům ať už s diagnostikou, nebo samotnou léčbou. Uplatnění AI při diagnostice bolestí

Více »