Skupina ČEZ úspěšně prošla gender auditem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Chce být firmou, která podporuje rozmanitost a rovné příležitosti

Genderový audit se uskutečnil mezi zaměstnanci pražské centrály ČEZ v průběhu roku 2018 jako součást Strategie udržitelného rozvoje, konkrétně vycházel z programu Podporujeme rozmanitost a rovné příležitosti. Audit realizovalo sdružení Gender Studies podle standardní metodiky Úřadu vlády, která se v hlavních bodech inspiruje mezinárodní metodikou ILO (International Labour Organization).

Téměř čtyřměsíční šetření identifikovalo příklady dobré praxe, které mohou posloužit pro inspiraci dalším společnostem, a zároveň definovalo několik příležitostí pro zlepšení. Na některých konkrétních doporučeních již ČEZ intenzivně pracuje.

Audit jsme se rozhodli absolvovat proto, že chceme být firmou, která skutečně podporuje rozmanitost a rovné příležitosti a umožnuje svým zaměstnankyním a zaměstnancům sladit pracovní a soukromý život. Což v dlouhodobém horizontu vede k tomu, že lidé jsou v práci spokojenější, motivovanější a k zaměstnavateli více loajální,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Audit zahrnoval nejen důkladné prostudování veřejných i interních dokumentů a předpisů, ale především dotazníkové šetření a hloubkové individuální i skupinové rozhovory se zaměstnanými. Celkem se jich do některé ze jmenovaných forem zapojilo na Centrále ČEZ v Praze 40 %.

V auditu byly zkoumány otázky rovnosti pohlaví například při přijímacím řízení, či z hlediska možností profesního rozvoje. Podle tří čtvrtin zaměstnanců a zaměstnankyň jsou přijímací řízení vedena korektně, téměř čtyři pětiny mají podle výsledků dostatek příležitostí se profesně rozvíjet a vzdělávat. Většina (76 % žen a 86 % mužů) se domnívá, že jim zaměstnavatel vychází vstříc v otázce slaďování pracovního a soukromého života.

Z výsledků vyplynulo celkem sedm oblastí dobré praxe, jimiž ČEZ může inspirovat ostatní společnosti: namátkou například zavedený systém mentoringu a koučinku, podpora práce zaměstnanců a zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené prostřednictvím některé z flexibilních forem práce, fungující firemní školka či nábor čerstvých absolventů. Lidé z ČEZ rovněž oceňují otevřené informace o dění ve společnosti (84 % se cítí dostatečně informováno) a možnost využívat pružnou pracovní dobu (shodně ji využívá 95 % mužů i žen).

ČEZ zároveň začal postupně rozpracovávat doporučení, která z auditu vyplynula. Letos v březnu například společnost zaslala zaměstnancům přehledného průvodce formami flexibilní pracovní doby, které ČEZ umožňuje. Dále připravuje například různé způsoby podpory pro ty, kteří se vracejí z rodičovské dovolené.

(PR článek)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!