Kdo jsme bez dětí aneb lektoři primární prevence v době karantény

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pro nás, lektory primární prevence, začala karanténa už první týden v březnu.

Tehdy se nám sešlo pár telefonátů škol, které raději ve světle informací z médií odkládaly smluvené programy do doby, než se vyjasní, v jak závažné situaci se nacházíme. Tehdy jsme jejich rozhodnutí respektovali, zároveň přemýšleli, zda je to opravdu nutné. O pár dní později byly školy zavřeny nařízením vlády a bylo jasné, že intuice některých ředitelů škol byla opět velmi přesná. A tak se ze dne na den nečekaně pročistil náš diář, který byl do té doby doslova plný setkání s žáky a vyučujícími. Co teď?

Nejprve bylo potřeba smířit se s faktem, že energie, kterou jsme věnovali stavbě zakázek a programů na míru školám a třídám, teď mizí v nedohlednu. Zůstali jsme v komunikaci se školami, s nimiž aktuálně spolupracujeme, nicméně bylo zřejmé, že prevence rizikového chování teď pro ně pochopitelně není a nějakou dobu nebude prioritou. Nabídli jsme alespoň podporu v případě potřeby a domluvili se předběžně na další spolupráci zase od září. Mezitím část týmu šila roušky pro naše zaměstnance a klienty, někdo nabízel krizové intervence zdarma, každý přispíval společnosti tak, jak mohl a uměl.

Když se ukázalo, že nouzový stav nebude trvat měsíc, ale nejspíš mnohem déle, zdála se naší jedinou šancí online prevence a podpora škol na dálku. A tak jsme postavili koncepci a postupně rozjeli hned několik online kanálů pro naši komunikaci. Na facebookových stránkách a Youtube kanálu „Centrum primární prevence, Magdaléna“ se teď snažíme být v kontaktu s rodiči, vyučujícími a všemi vychovateli, které zajímá prevence rizikového chování a výchova jako taková. Šíříme povědomí o tom, co primární prevence znamená, představujeme konkrétně naši práci, přinášíme inspirativní texty, nabídky dalšího vzdělání nebo osobní zpověď členů našeho týmu o tom, jak bojujeme se strachem a nejistotou současnosti. Na Instagramu „prevence_magdalena“ se snažíme naopak oslovit mladší cílovou skupinu, především dospívající a mladé dospělé, s kterými se dostáváme běžně do reálného kontaktu ve školním prostředí. Podporujeme je v udržení psychického zdraví, nabízíme tipy na aktivity v době karantény a také představujeme náš tým jako běžné lidi se svými zájmy a potřebami.

Teď už se pomalu chystají zpět do školy žáci z prvního stupně, proto jsme pro jejich vyučující připravili sborník technik, směřující k práci s kolektivem v době po karanténě. Celý materiál je zasazen do příběhu lišky Majky, která zažívá v dubovém lese podobné chvíle, jež mohly zažívat děti v karanténě. Pro obě strany, žáky i vyučující, tak může být návrat z domácího vyučování do jejich třídy a mezi spolužáky snáze přijatelnou změnou. Něco podobného plánujeme vytvořit i pro starší žáky, kteří se do školy nejspíš podívají znovu až v září.

Stejně se však nejvíc těšíme, až se vrátíme zpět mezi žáky přímo v jejich třídách nebo někde v přírodě na adaptačním kurzu. K tomu směřujeme zbytky našich současných sil, kdy kriticky revidujeme naše manuály a připravujeme nový příběh podzimních adaptačních kurzů pro žáky 6. třídy ZŠ a studenty 1. ročníku SŠ.

Občas, když přijde horší den, držíme se v týmu hesla „Hlavním úkolem je zachovat svoje psychické zdraví, to ostatní je příjemný bonus“. Nejen my teď nejspíš zažíváme silnou potřebu snížit vysoké nároky, které na sebe v běžném režimu často klademe. I o tom, jak chvílemi bojujeme sami se sebou, si ostatně můžete přečíst v příspěvcích na našich sítích. Ať už je člověk psycholog, adiktolog nebo sociální pracovník, když se celý svět zastaví, i on se zastaví a zatají dech. Ale už teď víme, že toto zastavení přináší i dobré věci. Pro nás například připomenutí, jak důležité pro nás je potkávat se s našimi teenagery a dospívajícími naživo.

Ke stažení – Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě:

Foto: archiv organizace Magdaléna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Kristýna Baumová

Kristýna Baumová

V neziskové organizaci Magdaléna otevírám s žáky a jejich učiteli preventivní témata, ať už ve škole nebo v přírodě na adaptačním kurzu. Baví mě upřímnost a otevřenost dospívajících a to, že dialog na stejné téma s různými lidmi nebude nikdy stejný. Ve volném čase si užívám rozmanitost a pohyb, ráda tančím, potkávám se s blízkými a hraji hry všeho druhu. Ráda si přečtu knížku, podívám se na film. Zajímají mě vztahy mezi lidmi a to, jak být sama se sebou spokojená. Mám i pár klientů v terapii.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

QR Platba

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!