Amelie vydává publikaci, jak na život s rakovinou

Třetí aktualizované vydání brožury Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké přináší na šedesáti stránkách ucelené a konkrétní informace, kontakty a návrhy řešení pro všechny stránky života spojeného s rakovinou.

Publikace je svým rozsahem i zaměřením jediná svého druhu, a je určena jak laické, tak odborné veřejnosti. Zdravotnickému personálu a odborníkům totiž pomůže vyřešit otázky, na které při komunikaci s pacienty nemají čas nebo neznají odpověď.

Amelie zasílá tištěnou publikaci do 17 velkých onkologických klinik, 13 onkologických ambulancí a dále 12 dalším odborným pracovištím z řad psychologů a sociálních pracovníků a 30 partnerským neziskovým organizacím, které se zabývají problémy onkologicky nemocných.

Zároveň je ale dostupná online na stránkách Amelie, kde si lze projít jednotlivá témata nebo celou publikaci zdarma stáhnout v PDF formátu.

Amelie je jedinou organizací v České republice, která již více jak 12 let poskytuje psychosociální podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým. Nabízí mimo jiné bezplatné odborné konzultace, skupinové aktivity. Provozuje také Linku Amelie a její dobrovolníky lze potkat na onkologických klinikách.

Reportáž ze společnosti Amelie pro čtenáře Inspirante právě připravujeme.

 

Foto: Amelie, z.s.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!