Inspirante

Ljuba Kovačević

V personální společnosti ManpowerGroup aktuálně působí jako interní právník. Pracovním právem se zabývá od roku 2007. Vystudovala PF UK v Praze.
Online chat Ljuba Kovačević

Online chat s Ljubou Kovačević 18. června

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla ve čtvrtek 18. června 2020 od 14 do 15 hodin Ljuba Kovačević. Specialistky z personální společnosti ManpowerGroupMůžete jste se ptali na vše, co vás zajímalo z oblasti pracovního práva.

Více »

INSPIRANTE doporučuje