Inspirante

Michal Elčkner

Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pohyb je pro mě životní vášní, stejně jako práce, která mě naplňuje. Jsem lektorem odborných seminářů, osobním trenérem, instruktorem se zaměřením na zdravotně funkční pohyb. Spoluzaložil jsem pohybové studio Element pohybu, kde pracuji s dětmi, lidmi s pohybovým omezením nebo profesionálními sportovci.

Transformace

Všudypřítomný proces, který mění, tvaruje, obnovuje, rodí a umírá každou vteřinou našeho bytí. Transformace na sebe dokáže vzít podobu nádechu a výdechu, stažení i rozpínavostí srdce nebo jen v mrknutí očních víček. Je to proces neustále se opakující přeměny. Často hledáme viditelné změny, ovšem mnohdy zapomínáme, jak důležité jsou ty uvnitř. Věnujeme-li jim pozornost, můžeme být překvapeni. Měníme se, vyvíjíme, učíme se ze svých chyb. Ze

Více »

Lidské tělo jako labyrint

Lidské tělo je doslova labyrintem cest a cestiček, slepých odboček, různých zákoutí, čítající délky tisíců kilometrů. Je mnoho řídících mechanismů, které nám pomáhají na dlouhých cestách udržet rychlost a směr. Mnohdy nevědomky procházíme tunely labyrintu bez jakéhokoliv zaváhání.  Srdce a jeho spletitá síť tepen, cév a vlásečnic nám jsou toho jasným důkazem. Pulzace srdečního svalu nám umožňuje rozhánět blahodárnou krev do celého těla, až do těch

Více »

My a naše emoce

Téma, které nám je nabízeno ze všech možných stran. Téma, které ovlivňuje náš život víc, než si chceme připustit. Emoce dokážou hýbat lidským tělem stejně snadno jako loutkář svojí marionetou. Jsme v zajetí svých emocí, nebo je máme šanci ovládnout a využít ve svůj prospěch? Co dokáže smutek s naším trávicím ústrojím, jak radost ovlivní držení těla a jak je možné, že láska mění náš zevnějšek?

Více »

Kouzlo doteku

Doteku dokážeme připsat mnoho přívlastků. Charakterizují ho slova vášeň, jemnost, něha, síla, pevnost, chlad, hrubost, urputnost, milování, nenávist, nebo láska. Je projekcí našich emocí. Dotekem uzdravujeme a dokážeme život i brát. Uvědomme si proto jeho výjimečnost. Hmat řadíme mezi základních pět smyslů. Senzory umístěné v našich periferiích nám umožňují vnímat okolní svět vlastní optikou. Dávají nám informaci o struktuře povrchů, o teplotě, chladu, vibracích, umožňují

Více »

Elementární pohybové návyky

Zvyk je železná košile. Jednou je nikdy, ale dvakrát je zvyk. Je nesnadné zvykat starého psa na obojek. Dobré zvyky se těžko nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. I přísloví zahrnují zvyky do svých témat a návyky pohybové vyžadují svoji pozornost. 21krát je zapotřebí opakovat stejnou věc v pravidelném časovém intervalu a dochází k

Více »
Těhotenství

Od porodu k aktivnímu pohybu

Od porodu k aktivnímu pohybu je cesta, kterou některé ženy projdou s lehkostí, u jiných potřebuje čas a píli. Malý zázrak tvořící se v ženském lůně po dobu ideálně čtyřiceti týdnů s sebou přináší mnohé změny. Nám mužům známé pouze v teoretické rovině. Rozepíšu se o změnách funkčních, které s sebou těhotenství přináší, na něž se můžeme připravit a s nimiž můžeme počítat. A především,

Více »
Protahování

Mnoho pohybu škodí

Toto slovní spojení dnes uslyšíme opravdu jen zřídka. Většinou máme pohybu nedostatek a s tím jsou spojená zdravotní rizika i omezení. Proto tvrdíme-li, že „mnoho pohybu nám škodí“, co tím chtěl básník říci? Tělo bylo k pohybu stvořeno, proto je zapotřebí mu ho v dostatečné míře dopřávat. Rozviňme dál myšlenku o množství pohybu a uveďme na pravou míru toto tvrzení. Už rodiče nám vtloukali do hlavy

Více »
Srdce

Naše srdce pracuje pro nás, pracujeme i my pro ně?

V klidu o sobě dá vědět zhruba 60x za minutu, při maximálním výkonu v jedné minutě až 200x. Zvláštní druh svaloviny, která nemá možnost odfrknout si, kdy se jí zachce, a pokud to opravdu udělá, je „ouvej“. Tato dokonalá lidská pumpa umožňuje rozhánět krev trubicemi i malými trubičkami do všech zákoutí našeho těla. Koordinovaná kombinace systoly a diastoly, tedy stlačení a vypuzení krve, je závislá

Více »
Bolest

Od bolesti k poznání

Impulzů, jakými nám lidské tělo dává varovný signál, že je něco v nepořádku, může být mnoho. Emocionální složka určuje dopady bolesti na psychiku. Vzpomeňme na naše první zklamání z lásky a hned nás píchne u žeber. Bolest může být emočním stavem, který nás dostane do kolen a může paralyzovat na dlouhé týdny, měsíce i roky. Jeho následný dopad na lidské tělo může být devastující. Emoce

Více »
lidské tělo

Dokonalý stroj

Na krátké vzdálenosti dosahuje rychlosti až 37 km/h. Je plně automatizovaný a v běžném režimu dokáže pracovat až 70 let. Některé prototypy se dožívají stovky, pak je považujeme za veterány. Ačkoliv výroba může trvat několik málo minut, samotný vývoj je poměrně náročný. Zpravidla trvá plus minus 40 týdnů. V současné době to jde i uměle a do budoucna si prý bude možné vybrat konkrétní parametry,

Více »

INSPIRANTE doporučuje