V těchto dnech vychází vstříc informačním potřebám všech lidí s onkologickým onemocněním na plicích i jejich blízkým nová brožura PROdýchej. Pracovníci a dobrovolníci Amelie, z.s., ji v tištěné podobě rozesílají do všech pracovišť, kde by ji lidé mohli potřebovat. Zároveň je zveřejněna v online verzi na webu Amelie a webu PROdychej.cz.

Brožura reaguje na nedostatek informací ze zdravotně sociálního pomezí pro druhou největší skupinu onkologicky nemocných. Nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy, ale dotýká se také témat, která jsou pro tuto diagnózu specifická. Oslovuje tak nejen téma pozdních fází onemocnění, ale i třeba viny a motivace k léčbě či oxygenoterapie. Brožura navazuje svým obsahem na již dostupné informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Je určena lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým, ti všichni mohou z jejích informací a odkazů těžit. 

„Amelie se nezabývá jednotlivými diagnózami. Ale protože rakovina plic nemá svou pacientskou organizaci a většina ze šesti tisíc ročně diagnostikovaných osob s karcinomem plic je diagnostikována v pozdních stadiích, a tedy s infaustní prognózou, je zde určitá akutnost. Zároveň věříme, že nový program screeningu pomůže diagnostiku posunout do časnějších stadií. To vše vytváří prostor pro potřebu informací, které pokrývají větší spektrum než jen léčbu. Amelie zde vychází vstříc všem, kdo informace hledají,“ říká jedna z autorek brožury Šárka Slavíková. „Věříme, že i tato brožura přispěje k tomu, aby se více komunikovala témata jako rakovina plic u nekuřáků, specifické potřeby nemocných, potřeby blízkých i těžká emocionální témata o vině za onemocnění nebo závěr života s touto nemocí,“ doplňuje druhá z autorek Michaela Čadková Svejkovská. 

Brožura vyšla v nákladu 5 tisíc kusů a míří na 71 pracovišť po celé České republice (8 specializovaných plicních klinik pro léčbu karcinomu plic, 17 pracovišť Komplexních onkologických center, 20 menších onkologických klinik, 22 akreditovaných radiologických pracovišť pro provádění screeningu plic a 4 Centra Amelie). 

Brožura určená pacientům s nádorem plic je již pátou v pořadí, kterou Amelie vydává. Mnoho zdravotnických pracovišť, psychologů, pacientských organizací i dalších pomáhajících profesí se již naučilo si o ně říkat a Amelie je zdarma rozesílá. To je možné díky podporovatelům a dobrovolníkům, kteří distribuci financují a připravují. Všem patří dík a v Amelii věří, že to bude i přes rostoucí náklady možné nadále.

Logo amelie

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie  je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Amelie, z.s., také dlouhodobě mapuje psychosociální potřeby onkologicky nemocných, věnuje se specifickým tématům jako třeba spánek onkologicky nemocných nebo blízcí onkologicky nemocných.

Zdroj a foto: Amelie, z.s.

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ