Skupina neuronů odpovědných za zotavení z paralýzy byla identifikována nejdříve u myší. To vrhlo nové světlo na mechanismus, ze kterého vycházejí možnosti rehabilitace.

Týká se to především rehabilitace zranění míchy a jejích reakcí na elektrickou stimulaci. Tento průlom by mohl výrazně pomoci ve vývoji velmi přesně zacílené léčby u lidí s tímto typem zranění. Nový výzkum také nabral devět dobrovolníků s vážnou či úplnou paralýzou. Všichni následkem této léčby získali zpět schopnost chodit vlastními silami. Ačkoli byly informace známé už dlouho, stále něco chybělo.

Že elektrická stimulace míchy dovede vrátit pacientům schopnost chůze, se vědělo už dlouho. Záhadou však zůstával samotný důvod a podrobnosti o fungování mechanismu. Tedy až doteď. V sérii podrobného zkoumání myší se vědcům z výzkumného centra NeuroRestore podařilo určit přesné neurony, které taková stimulace míchy aktivuje. To může pacientům s paralýzou dovolit vstát a opět chodit. Pro demonstraci efektivity tým vybral devět postižených.

„Všichni prakticky okamžitě znovu získali nějaký stupeň schopnosti vlastní chůze, tedy při stimulaci a s pomocí robotů. Většina vykazovala také značný vzestup toho, kolik váhy reálně unesou. Zlepšení si pak udrželi až pět měsíců po EES léčbě i související rehabilitaci,“ popsali efekt Kee Wu Huang a Eiman Azim, kteří se výzkumu sami neúčastnili. Jejich článek ovšem doprovázel samotný výstup výzkumu. A tímto efekty metody ještě nekončí.

Popsané zlepšení motorických funkcí totiž přetrvalo i po konci léčby a kompletním vypnutí elektrické stimulace míchy. Pokud jde o objasnění mechanismu terapie, tým se soustředil na myši. Badatelé vyvinuli hlodavčí model EES neurorehabilitace a také mapu genomu neuronů jejich míchy. Kombinace výsledků obou těchto experimentů určila konečnou rodinu neuronů, jež hrají skutečně významnou roli. Konkrétně jde o neurony označené V2a.

Tyto neurony nejsou do chůze zapojené před úrazem míchy, ale – jak badatelé zjistili – hrají klíčovou roli při obnově schopnosti chůze. Tedy poté, co ke zranění klíčové části dojde. „Když jsme tyto neurony v myších utlumili, narušilo to celkovou EES terapii chůze, naopak když jsme je aktivovali (i bez léčebného systému), objevily se výrazné pokroky,“ píšou Huang a Azim. „Tyto výsledky podporují model, ve kterém EES spouští tyto neurony, a tedy i reorganizaci okruhů. Terapie tedy spouští reorganizaci míšních okruhů a pomáhá obnovit celkové motorické funkce.“

Nicméně příběh není ještě zdaleka u konce. Jak totiž autoři poznamenávají, existuje mnoho dalších neuronů, které aktivuje naprosto totožná stimulace. Ty je potřeba také prostudovat, abychom lépe pochopili, jakým způsobem dochází k jejich reorganizaci prostřednictvím EES terapie. Aktuální výsledky tak potvrzují, že jde o správný směr výzkumu.

„Tento krok dláždí cestu k mnohem lépe zacílené léčbě pro pacienty s paralýzou. Momentálně jsme schopni těmito neurony manipulovat, abychom míšní poškození zregenerovali,“ uvedl v prohlášení autor výzkumu Jordan Squair. Studie byla kompletně publikována v magazínu Nature, a to včetně zmíněného doprovodného článku.  

Zdroj: vedazive.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!