Čekání na pražském letišti je pro cestující s handicapem příjemnější

V poslední březnový den začal na Letišti Václava Havla platit letní letový řád. Z Prahy se tak nyní létá do 162 míst. Čekání před odletem zpříjemní zdravotně znevýhodněným cestujícím nová speciálně upravená čekárna.

Cestující s handicapem ji najdou v odletové hale Terminálu 2 v prostorách bývalé bezpečnostní kontroly. Znamená zvýšení komfortu cestujících se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu či orientace.

Čekárna zatím funguje v prozatímním denním režimu od 8 do 16 hodin. Cestující zde najdou sedačky, soda bar a k dispozici je jim vždy i standardní asistence, která poskytne doprovod, pomoc s odbavením, průchodem bezpečnostní kontrolou či nástupem do letadla.

„Naším cílem bylo vybudovat komfortní prostor, kam se cestující se speciálními potřebami dostaví sám nebo s doprovodem. Následně se jej ujme odborně proškolený pracovník a poskytne mu veškerou asistenci při pohybu letištěm. Ta je ostatně osobám se zdravotním postižením či sníženou schopností pohybu poskytována na letišti standardně,“ říká Tomáš Vláčil, ředitel provozu terminálů Letiště Praha.

Při odletu i příletu si již dříve mohli cestující objednat asistenční službu, která je poskytována zdarma. Služba je k dispozici po předchozím objednání už při koupi letenky u letecké společnosti nebo po příjezdu na letiště u odbavovací přepážky, na informacích nebo označených kontaktních místech.

Cestující by měli také vždy přesně specifikovat své individuální potřeby. Asistence je pak automaticky zajištěna během celé cesty i v případě přestupu na tranzitním letišti.

Zdravotně postižení cestující, kteří jsou držitelem průkazu ZTP/P, mohou navíc parkovat zdarma na všech letištních parkovištích a parkovacích domech. Před odjezdem se stačí dostavit s parkovacím lístkem a průkazem ZTP/P na dispečink parkovišť v přízemí parkovacího domu Parking C, kde jim bude vydán volný výjezdní lístek.


  • Do Prahy bude v létě létat 69 dopravců.
  • Nejvíce linek z Prahy bude směřovat do Itálie, a to do 17 destinací. Následuje Velká Británie se 16 destinacemi a Španělsko s Řeckem shodně po 12 destinacích.

  • Letiště Václava Havla loni odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících.
  • Zvýšil se počet vzletů a přistání, který vzrostl téměř o 5 procent na 155 530 pohybů.

 

Foto: Pixabay

Picture of Marie Zemanová

Marie Zemanová

Její sloupek #za-zrak jste mohli v magazínu Inspirante číst od roku 2019. Ve stejnojmenném blogu informuje o životě bez zraku v souvislostech i na Facebooku. Po letech v médiích se nyní v sociálním podniku Spolu s vámi věnuje PR a lektoruje na workshopech o zrakovém handicapu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ